Menü Kapat

Afrika’nın Hayvan Varlığı Özellikleri Nelerdir?

Afrikanın Hayvan Varlığı Özellikleri Nelerdir
Afrika’daki büyük hayvanlardan birçoğu soylarının tükenmesi tehlikesiyle karşı karşıyadır. Filleri, zebraları ve boğa antiloplarını görmek için dünyanın her yanından gelen ve artık tüfek yerine fotoğraf makinesi kullanan gezginler safari gezilerine çıkarlar.

Sahra’nın güneyindeki savanlar hayvan türleri açısından eşsiz bir zenginlik sergiler. Bu ke­simde hem fil, zürafa, zebra, suaygırı ve anti­lop türlerinden oluşan otçul hayvan sürüleri, hem de bu otçul hayvanlarla beslenen aslan, çakal, sırtlan gibi etçil hayvanlar yaşar.

Yağmur ormanları maymun, yarasa, uçan sincap gibi ağaçta yaşayan birçok hayvanın yanı sıra goril, leopar, kuyruksüren gibi yerde yaşayan hayvanları da barındırır. Afrika’nın yerli hayvan türlerinin başında geyik, Berberi koyunu, dağkeçisi ve araptavşanı gelir. Kuş, balık, sürüngen ve böcek türlerinin zenginliği çarpıcı boyutlardadır.

Afrika’nın tropikal bölgeleri zararlı asalak­ların üremesi için uygun bir ortamdır. Birçok yerde rastlanan kancalı bağırsak solucanları kansızlığa yol açarken, bazı sivrisinek türleri de insanlara sıtma ve sanhumma bulaştırır. Çeçe sinekleri hem insanlara, hem de at ve sığırlara uyku hastalığı taşır. Çeçe sineklerini yok etmek için yoğun çalışmalar yapılmak­tadır.

Öbür zararlı böcekler göçmen çekirgeler ile termitlerdir (beyaz karıncalar). Çekirge sürüleri kimi zaman yolları üstündeki bütün ekinleri yok ederek Afrika kıtasını boydan boya aşar; termitler işe tahtaları yiyerek ah­şap yapılara büyük zarar verir.

Afrika’da birçok yabani hayvan türünün yanı sıra sığır, koyun, keçi, domuz ve kümes hayvanları gibi çeşitli evcil hayvanlar da var­dır. Atlar ancak ılıman kuşakta ve çayırlarda yetiştirilebilir. Kuzey Afrika’da çok bol bulu­nan develer aslında Asya’dan getirilmiştir. Bir zamanlar Sahra’yı aşan uzun yolculukların tek aracı deveydi; ama bugün, çölün bir ucun­dan öbür ucuna düzenli seferler yapan motor­lu taşıtlar vardır.

Afrika’da birçok hayvan türünün azalma­sında, doğal kaynakların giderek tükenmesi­nin ve nüfus artışının büyük payı vardır. Top­raklar çiftliklere ve sanayi kentlerine dönü­şürken birçok hayvan yerinden olmakta, yoğun avlanma da hayvan sayısını giderek azalt­maktadır. Hayvan soylarının tükenmesini ön­lemek için birçok Afrika hükümeti avlanma­nın yasak olduğu geniş koruma alanları kur­muştur. Kenya’daki Tsavo ve Tanzanya’daki Serengeti ulusal parkları gibi koruma alanları, hayvanların serbestçe dolaştığı çok geniş ve açık hayvanat bahçelerini andırır.

Gönderiye Yorum Yap