Menü Kapat

Afrika’nın Ormancılık, Balıkçılık ve Madencilik Özellikleri?

Ormancılık ve Balıkçılık

Orman ürünleri Afrika’nın değerli ihraç mal­ları arasındadır. Tropik ormanlardan abanoz, maun ve mobilya yapımında çok aranan öbür sert odunlar elde edilir. Afrika’nın kuzeyinde ise şişe manian üretilir. Fas’ta ve Güney Afrika Cumhuriyeti’nde balıkçılık kuruluşlarının önemli olmasına karşılık, ticari balık­çılık kıta düzeyinde önemli bir gelir kaynağı değildir.

Madencilik

Afrikalılar 2.000 yıldır demir, bakır ve altın gibi madenleri çıkarılıp işlemektedir. Afrika’ nın batısındaki ormanlık alanlardan çıkarılan altını eskiden Afrikalı tüccarlar Sahra boyun­ca taşıyarak Avrupa ve Asya ülkelerine satı­yorlardı. Avrupalılar Yenidünya’yı keşfedin­ceye kadar Afrika’dan gelen altını kullandı­lar. Bugünkü Zimbabve’den çıkanlan altın kı­yıya taşınarak Hindistan’a ihraç edilirdi.

Sömürgecilik döneminde madencilik geliş­ti, birçok yeni maden yatağı bulundu. Günü­müzün bağımsız Afrika devletleri de maden kaynaklannın geliştirilmesine büyük önem vermektedir.

Kıtamn en gelişmiş madencilik bölgeleri Güney Afrika Cumhuriyeti, Zimbabve, Zambia ve Zaire’nin Katanga yöresidir. Bu bölge­lerden çıkarılan çeşitli madenler arasında en önemlileri altın, elmas, bakır (Zambia’nın ba­kır kuşağından), platin, vanadyum, kobalt, uranyum, asbest ve kromdur.

1950’lerde Libya ve Cezayir’in Sahra bölge­lerinde zengin petrol ve doğal gaz yatakları bulundu. Petrol ve doğal gaz Nijerya’nın kıyı bölgelerinde, Mısır Arap Cumhuriyeti’nde ve Gabon’da da çıkarılır. Güney Afrika Cumhu­riyeti, Zimbabve, Nijerya ve Fas’ta büyük kö­mür yataklarının bulunmasına karşılık öbür yörelerde kömür azdır.

Gönderiye Yorum Yap