Menü Kapat

Afrika’nın Yapısı Ve Özellikleri Nelerdir?

Afrikanın Yapısı Ve Özellikleri Nelerdir
Afrikanın Yapısı Ve Özellikleri Nelerdir

AFRİKA, Asya’dan sonra dünyanın ikinci büyük kıtasıdır. Dünya nüfusunun yaklaşık onda biri (500 milyon insan) bu kıtada yaşar. Doğal kaynaklarının zenginliğiyle önemli bir tarım ve maden üreticisi olan Afrika’nın dünya siyasetindeki rolü de giderek artmak­tadır.

 

AFRİKA’YA İLİŞKİN BİLGİLER

YÜZÖLÇÜMÜ (adalarla birlikte): 30.218.000 km2.

NÜFUS (tahmini): 504.882.000 (1982).

DOĞAL KAYNAKLAR: Elmas, altın, bakır, manganez, boksit, uranyum, demir, kauçuk, kakao, kahve, çay, pamuk, yün, sisal keneviri, yerfıstığı, palmiye yağı, kereste, petrol.

İLGİ ÇEKİCİ YERLER: Sahra Çölü; Nil, Nijer, Zaire ve Zambezi ırmakları; Victoria ve Tanganika gölleri; Victoria Çağlayanı; Kilimanjaro Dağı; Mısır piramit­leri; Teb, Luksor ve Kartaca kalıntıları; Assuan, Kari­ha, Er Roseires ve Akosombo barajları.

Afrika’nın en geniş yeri (7.360 km), batıda­ki Yeşil Burun ile doğudaki Guardafui Burnu arasındaki kesimdir. Kuzeydeki Beyaz Burun’dan güneydeki Agulhas (İğne) Burnu’na kadar olan en uzun bölümü ise yaklaşık 8.000 kilometredir. Bu iki burun arasındaki uzaklı­ğın hemen hemen tam ortasından ekvator ge­çer. Afrika kıtasını kuzeyden Akdeniz, gü­neyden ve batıdan Atlas Okyanusu, doğudan Hint Okyanusu ile Kızıldeniz kuşatır.

Afrika kıyılarının açığındaki birkaç ada, ge­leneksel olarak kıtanın birer parçası sayılır. Bunların en önemlisi olan Madagaskar dün­yanın dördüncü büyük adasıdır  ve birkaç küçük adayla birlikte Madagaskar Cumhuriyeti’ni oluşturur. Afrika kıyılarının açığındaki öbür adalardan Mauritius bağımsız bir devlettir. Zengibar Adası Tanzanya’nın, Bioko ise Ekvator Ginesi’nin yönetimindedir.

Afrikanın Yapısı Ve Özellikleri Nelerdir
Afrikanın Yapısı

îklim koşullan Afrika’yı değişik bölgelere aymr. Ekvatorun kuzeyinde ve güneyinde yağmur ormanlan kuşağı uzanır. Yağmur ormanlarının sınırından başlayan savanlar (otlaklar) kuzeyde Sahra, güneybatıda Kala­hari çöllerine açılır. Çöl iklimi daha kuzeye çıkıldığında yerini Akdeniz kıyılarının, daha güneye inildiğinde de Güney Afrika’nın ılı­man iklim koşullarına bırakır.

Bu iklim farklılıkları Afrika insanının yaşa­mını ve tarihini de biçimlendirmiştir. Yaşam koşullarının güç olduğu orman ve çöllerde küçük topluluklar halinde yaşayan insanlar, düzlük yerlerde ve savanlarda büyük devlet­ler kurabilmişlerdir. Güneydeki ve kuzeydeki ılıman kıyılar ise yüzyıllar boyunca Asyalı ve Avrupalı göçmenleri kendine çekmiştir.

Gönderiye Yorum Yap