Menü Kapat

Afyonkarahisar’ın Ekonomi Özellikleri Nedir?

Tarım ve hayvancılık ilin başlıca geçim kayna­ğıdır. Ekilebilir toprakların en az üçte ikisin­de başta buğday ve arpa olmak üzere tahıl yetiştirilir. Daha çok yöre halkınca tüketilen bu tahılların dışında ilin gelir getiren en önemli tarımsal ürünü haşhaştır. Türkiye haşhaş üretiminin yarısını Afyonkarahisar sağlar. Haşhaş kapsüllerinden tıpta yararlanı­lan afyon, tohumlarından ise yağ çıkarılır. Küspesi de hayvan yemi olarak kullanılır. Şe­kerpancarı, ayçiçeği ve patates de ilin başlıca tarımsal ürünleridir.

İldeki hayvan varlığının yarıya yakınını koyun oluşturur. Yünü değerli olan tiftik keçisi yetiştiriciliği de gelişme yolundadır.

Yurdun her yanma bağlanan kara ve demiryolları üzerinde olmasına karşın Afyonkarahisar’da sanayi gelişmemiştir. En büyük kuruluşlar devlet yatırımları olan çimento ve şeker fabrikalarıdır. Demiryolu yapımında kullanılan beton travers, ilaç sanayisi için afyon sütünü işleyen alkaloit, et ve süt hay­vanı yetiştiriciliğini geliştirmek için kurulan yem, göllerin saz ve kamışlarını değer­lendiren selüloz, malt, hah ipliği, Türkiye Süt Endüstrisi Kurumu’nun tereyağı ve peynir fabrikaları ile et kombinası ilde yer alan öteki sanayi işletmeleridir. 2.000 yıllık tarihi olan mermercilik bugün de il ekonomisi için önem taşır.

Afyonkarahisar’ın şifalı yeraltı sulan efsa­nelere konu olmuştur. Örneğin bir söylenceye göre Kral Midas’ın güzelliğiyle ünlü kızı vücudunda çıkan yaralarla çıldırmış, ama Afyonkarahisar’ın şifalı sulanyla yıkandıktan sonra iyileşmiştir. İlin hemen her yerinden fışkıran bu yeraltı sulan günümüzde de içme ve kaplıca olarak değerlendirilir. Özellikle Gazlıgöl ve Sandıklı kaplıcalannda sağlık turizmi gelişmektedir. Mineraller yönünden zengin olan Afyonkarahisar maden suyu Kızılay işletmelerinde şişelenerek tüm yurtta satılır.

Haydarpaşa’dan güneye inen demiryolu (eski adıyla Bağdat Demiryolu) ili bir uçtan öbür uca keser. İl merkezi tam anlamıyla bir kavşak yeridir. Ankara ve İstanbul’dan gelen trenler burada batıya ve güneye yönelir. Karayolları açısından da hemen hemen bölge­deki bütün yolların birleştiği yerdir.

Gönderiye Yorum Yap