Menü Kapat

Afyonkarahisar’ın Tarihi Özellikleri Nelerdir?

Sandıklı’nın güneyindeki Kusura kalıntılarında yapılan kazılarda, bölgede ilk yerleşmenin ÎÖ 3000 yıllarına uzandığı saptanmıştır. Yöre o zamandan bugüne kadar sürekli yerleşim yeri olmuş, çeşitli uygarlıkların etkisine gir­miştir. İÖ 1800 yıllarında ilin toprakları Hitit Krallığı’nın sınırları içindeydi. Daha sonra bu topraklarda, İÖ 1000 yıllarında Trakya’dan gelen Frigler ve İÖ 700 yıllarında Lidyalılar egemen oldu. Sonraki dönemlerde Persler, Romalılar ve BizanslIlar Afyonkarahisar böl­gesini kendilerine bağladılar.

Selçuklular Malazgirt Savaşı’yla Anado­lu’ya girdikten sonra, 1115’te Afyonkarahisar’ı topraklarına kattılar. 14. yüzyılın ortaların­da il topraklan Germiyanoğullari’nm egemenli­ğine girdi. 1428’de de Osmanlı topraklanna ka­tıldı.

Kurtuluş Savaşı sırasında iki kez Yunan işgaline uğrayan Afyonkarahisar 27 Ağustos 1922’de işgalden kurtuldu.

Gönderiye Yorum Yap