Menü Kapat

AĞ KURDU nedir?

Yponomeuta malinellus (ağ kurdu)
Yponomeuta malinellus (ağ kurdu)

Böcekler sınıfının pulkanatlılar takımından bir böcek familyasıdır. Toplu halde, ağ için­de yaşadıkları için, bu adla anılırlar. Meyva ağaçlarına, özellikle de elma, erik, ağaçla­rına zarar verirler.

HASTALIK BELİRTİLERİ VE ÖZELLİKLERİ

Erginler 10-12 mm uzunluğunda olup, ön kanatlan beyaz zemin üzerine siyah noktalıdır. Yumurta paketi balık pulu şeklinde dizilmiş ve kestane rengindedir. Olgun larvalar 14 mm boyunda, yeşilimsi esmer veya sarımsı renkte, üstü siyah noktalıdır. Pupalar, 7-8 mm boyunda, kahverenginde ve beyaz mekik şeklinde olan kozalar içindedir.
Kışı larva halinde, yumurta paketi altında geçirir. Larvalar mart sonu nisan başında çoğunlukla bir, bazen iki veya üç delik açarak paket kabuğu altından çıkarlar. Yeni çıkan larvalar yaprak epidermisleri arasına girer ve burada toplu olarak beslenirler. Havaların ısınması ile larvalar epidermisler arasından çıkarlar. Epidermisler arasından çıkan larvalar önce yaprakların alt ve üst epidermisleri ile daha sonra da yaprakları ağları ile birbirine sararak içinde toplu halde damarları hariç yaprağın diğer kısımlarını yiyerek beslenirler. Genellikle mayıs sonu-haziran başlarında pupa olurlar. Pupa olduktan 10-15 gün sonra kelebekler çıkmağa başlar. Kelebekler mayıs sonundan ağustos sonuna kadar görülürler. Gündüzleri yapraklar altında ağaç gövdelerinde dinlenme halindedirler. Aksamları ağaçlar üzerinde uçuşurlar ve yumurtalarını ağaçların 1-3 yıllık dallarına paketler (kümeler) halinde bırakırlar. Yumurtaların konulmasından takriben iki hafta sonra larvalar çıkar. Çıkan larvalar aynı paket altında gelecek ilkbahara kadar kalır. Yılda bir döl verir.

 

 DAVRANIŞLARI

Ağaçların yapraklarını yemek suretiyle zarar yaparlar.Ayrıca çiçek tomurcukları ve meyvelerde de zarar yapabilirler. Bazen ağaçlan daha yaz başlarında tamamen yapraksız, çıplak bırakırlar. Elma ağaçlan mayıs ayı sonlarına doğru kızıl kahverengi renk alır. Ağaçların o yıl normal ürün verememesine neden oldukları gibi gelecek yılın meyve gözlerinin de teşekkül etmemesine sebep olurlar.
Mücadele yapılmayan bütün elma bahçelerinde bulunur.

 

 KÜLTÜREL MÜCADELE

Orta Anadolu Bölgesinde, Bessa paralelin Mg. (Dip.: Tachinidae), Herpextomux bninnicornia Grav. (Ichneumonidae: Hymenoptera), Pimpla iurionellae L. Itoplcciis ma-cilinti)r (V.) Ichneumonidae: Hymenoptera) At>eniaspis Jüscicollis Dalınan, Capidosuma boitcliennum Ratz. (Encyrtidae: Hymenoptera), Telmsüchus cvonmellae Bouchf “:.ulop-hidae: Hymenoptera) Habrobracon brc\’iconıix Wesm., A.scogaster c/uailtiilentcitus Westn.. Apunteli’s sp. (Braconidae: Hymenoptera). Ağkurtlarinm parazitoidleri olarak tespit edilmiştir. A. fuscicollis ‘in faaliyeti diğerlerinden daha fazladır. Bakterilerden Ba-cillus thuringiensis Berliner de bu zararlının doğal düşmanıdır.
Zamanında ve usulüne uygun budamanın yapılması ve budama artıklarının imha edilmesi ile larvaların önemli bir kısmı yok edilmiş olur.
İlkbaharda toplu halde beslenen larvaları toplanıp ezilerek yok edilebilir. Bu işlem zararlı yoğunluğunun az olduğu bahçelerde, fidanlıklarda, bodur ağaçlarda yapılabilir.
Bu zararlının pek çok parazitoid ve predatörü bulunmasına rağmen, bunlar zararlıyı baskı altında tutamamaktadır. Uygun ilaçlar ve ilaçlama programları ile bunların etkinlikleri arttırılabilir. Elma ağkurdunun biyolojik mücadelesinde Bacillus thuringiensis Berliner ihtiva eden bakteri preparatları ,başarılı bir şekilde kullanılmaktadır. Bu zararlının mücadelesinde bakteriyel preparatların kullanılması tercih edilmeli, şayet bu preparatlar temin edilebiliyorsa, kimyasal mücadeleden kesinlikle kaçınılmalıdır.

 

 KİMYASAL İLAÇLA MÜCADELE

Ağaçların her tarafının iyice ilaçlanmasına dikkat edilmelidir.

 

 TARIM İLAÇLARI VE TARIMSAL İLAÇLAMA

İlkbaharda yapraklarda larvaların ilk zararlarının görülmesinden son larva dönemine kadar ilaçlı mücadele yapılabilir. Ağaçlarda fazla zarara meydan vermemek için mücadelesinde geç kalmamalıdır. Larvalara karşı ilaçlamaların çiçeklerin açılmasından önce veya çiçek taç yapraklarının % 70-80’inin dökülmesinden sonra yapılması öğütlenir. Bahçeyi temsil edecek 100 yaprak buketinde, epidermis içine girmiş veya ağ örmüş 4 larva kümesi varsa ilaçlama gerekir.


İlaç Detayları :

Etken Madde Formülasyon Miktar
Alphacypermethrin 100 g/l EC 15 ml
Azinphos Methyl %25 WP 200 g
Bacillus thuringiensis 16000 IU/mg WP 25 g
Carbaryl %85 SP 120 g
Deltamethrin 25 g/l EC 30 ml
Diazinon 185 g/l EC 150 ml
Diazinon 630 g/l EC 70 ml
Endosulfan %32,9 WP 200 g
Etrimfos 520 g/l EC 150 ml
Fenitrothion %40 WP 200 g
Fenitrothion 550 g/l EC 150 ml
Fenthion 525 g/l WP 100 g
Fenvalerate 190 g/l EC 25 ml
Formothion 336 g/l EC 150 ml
Lambda Cyhalotrin 50 g/l EC 10 ml
Malathion %25 WP 400 g
Malathion 650 g/l/ 190 EC 200 ml – 500 ml
Methiocarb %50 WP 100 g
Omethoate 565 g/l EC 100 ml
Parathion Methyl 360 g/l EC 100 ml
Permethrin 250 g/l EC 50 ml
Phosalone %30 / 350 g/l WP/EC 200 g – ml
Phosmet %50 WP 60 g
Phosphamidon 500 g/l SL 40 ml
Trichlorfon %80 SP 125 g
Trichlorfon 600 g/l EC 200 ml

Gönderiye Yorum Yap