Menü Kapat

AĞA HAN kimdir ?

ağa han
ağa han

Hindistan’daki Müslüman İsmail mezhebinden olan­ların dini başkanlarına verdikleri addır. Bu unvan, İlk olarak Haşan Ali Şah (1800- 1881) için kulla­nılmıştır. Haşan Ali Şah’ın doğru­dan doğruya Hz. Muhammed’in kızı Hz. Fatma ile Hz. Ali’nin soyundan geldiğine inanılıyordu. Fetih Ali Şah, Ağa Han’ı İran’dan ayrılmadan önce Kerman Valiliği’ne atamıştı. Ağa Han İran’ dan kaçıp, İngilizler’le anlaştı. Afganistan sorununda yararlı çabalar gösterdi. Çok sözü geçerli olduğu için birçok bakımdan ingiliz­ler ‘e yararlığı dokunuyordu. Hindistan’a yer­leşince, İsmaililer’in dini başkanı oldu, ingilizcede “Hazretleri” anlamına gelen “His Highness” unvanını aldı.

ölümünden sonra, yerine oğlu II. Ağa Han geçti. 1885’te II. Ağa Han da ölünce, devrimizde Ağahan olarak tanınan Muhammed Şah, Ağa Han oldu (1877-1957).

  1. yüzyılın başlarında, Hindular’ın bir­leşme hareketi başlayınca, Ağa Han Müslü­manların sözcülüğünü yaptı, İngilizler’le Müslümanlar’ı uzlaştırmaya çalıştı; Müslümanlar’ın ayrı bir toplum olduğunu belirtmek yolunda çaba harcadı. Bu davranışı kendisini yalnız ismaililer’e değil, bütün Müslümanlar’a sevdirip saydırttı. Ağa Han “Ali India Moslem League” (Büyük Hindistan Müslümanları Birliği) lideri olarak büyük faa­liyetler göstermiştir. Birinci Dünya Savaşı patlak verince, Müslümanlar’ı ingilizler’in ya­nında toplanmaya çağırmıştır. Türkiye’nin ingilizler’e karşı savaşmasını da protesto et­miştir. öte yandan, Paris Konferansında da, barış koşullarının Türkiye lehinde hafifletil­mesi yolunda .çabalar göstermiştir.

Ağa Han, hayatının son günlerini Avrupa’ da, eğlence yerlerinde geçirdi. 1946’da, 60. doğum yıldönümünü kutlarken, ilk defa tar­tıldı. Yantutucuları, ağırlığınca elmasın kar­şılığı olan 3.600.000 İngiliz lirasını kendisi­ne verdiler. Ağa Han bu parayı İsmaililer’e geri verdi; bununla okul, hastane gibi kamu hizmeti görecek binalar yapılmasını istedi.

Ağa Han’ın ölümünden sonra, yerine toru­nu Kerim, IV. Ağa Han oldu.

Gönderiye Yorum Yap