Menü Kapat

AĞA ve AĞALIK nedir ?

Ağa, Osmanlılar’da, yer ve rütbe anlatan bir sıfattır. Osmanlı sarayında askeri, ya da İdari bir kuruluşun sahibine “Ağa”, o yere de “Ağalık” adı verilirdi; Yeniçeri Ağası,’ Yeniçeri Ağalığı; Kızlarağası, Kızlarağalığı;

Kapuağası, Kapuağalığı gibi. Bu sıfat, aynı zamanda Çavuşbaşı Ağa, Ağa-yi Sipahiyan, Silâhdar Ağa gibi, memurluk adlarının ba­şında, ya da sonunda da kullanılırdı.

XIX. yüzyıldan sonra, “Ağa” sözü yerini “efendi”, ya da “bey” şanlarına bıraktı. 1934 yılında ise, yurttaşlar arasında bir imtiyaz ifade eden Paşa, Bey, Efendi gibi unvanlarla birlikte, Ağa unvanı da büsbütün kaldırıldı.

Gönderiye Yorum Yap