Menü Kapat

Ağaç Nedir Ve Özellikleri Nelerdir?

Ağaç Nedir Ve Özellikleri Nelerdir
Ağaç Nedir Ve Özellikleri Nelerdir

AĞAÇ genellikle tek bir gövdesi olan odunsu bir bitkidir ve bu özelliğiyle öbür odunsu bitkilerden ayrılır. Bir meşenin ya da çamın ağaç olduğu ilk bakışta kolayca anla­şılabilir; çünkü toprakaltında kökleri, toprağın üstünde bir ana gövdesi ve tepe­sinde bir taç oluşturan dallan vardır. Çalı denen odunsu bitkilerin boyu genel­likle ağaçlardan daha kısa, ana gövdeleri de çoğu kez birden fazladır. Gene de ağaçlar ile çalılar arasındaki fark her zaman çok belir­gin değildir.

Normal koşullarda ağaç kabul edilen bazı bitkiler koşullar değiştiğinde çalıyı andırabilir ya da gerçekte çalı olan birtakım bitkiler zamanla ağaç görünümü alabilir. Ağaçlar bugün yeryüzünde yaşayan canlılann en irisidir ve ömürleri bütün hay­vanlardan daha uzundur.

Dünyanın en büyük ağaçlan California’daki dev sekoyalardır. Bu eyalet halkının “Ge­neral Sherman” adını taktığı en iri sekoyanın yüksekliği 83 metreyi bulur. Gene California’ da yetişen bir çam türü de 4.500 yıldan çok yaşamış örnekleriyle ağaçların en uzun ömür­lüsü sayılır. Buzlarla kaplı kutup bölgeleri ve toprağın çok ince taneli bir kum örtüsüne dönüşmüş olduğu çöller dışındaki her yerde ağaç yetişir. Tropik bölgelerdeki ağaçlar sanlıcı bitkilerle birbirine bağlanarak geçit vermeyen gür ormanlar oluşturur. Kanada, Sibirya ve Alaska gibi kuzey bölgelerinde de ulu köknar ormanları yaygındır.

Ağaçlar topraktaki suyu kökleriyle emer ve bütün yeşil bitkiler gibi kendi besinlerini yapraklan aracılığıyla kendileri üretir. He­men hemen bütün ağaçlann kökü toprağın altındadır ve çok uzaklara kadar yayılabilir. Yalnızca mangrov denen bazı tropikal ağaç­larda açıkta olan kökler gövdeden toprağa doğru sarkar. Yaprakdöken ağaçlar yılın belli bir mevsiminde, genellikle kışın yapraklarını döker ve yerine yeni tomurcuklar verir.

Çoğu kez üstündeki pullarla soğuktan korunmuş olan bu tomurcuklar açıldığında, ağaç yeni sürgün ve yapraklarla donanır. Bu ağaçlardan çoğunun yapraklan geniş ve yassıdır; bu nedenle bu gruba geniş yapraklı ağaçlar denir. Yaprak dökmeyen ya da herdemyeşil ağaçlar da solan yapraklarını döküp yerine taze yap­raklar verir, ama bütün yapraklar aynı anda dökülmediği için bu ağaçlar hiçbir mevsimde tümüyle çıplak kalmaz. Bu gruptaki ağaçların yapraklan genellikle ince ve sivri olduğu için bunlara iğneyapraklı ağaçlar ya da kozalakları olduğu için kozalaklılar denir. Yaprakdöken ağaçlann çoğunlukta olduğu bölgelerde kışın ormanlar ve korular çıplaktır. Oysa daha çok herdemyeşil ağaçlarla donanmış tropik bölge­lerde ormanların görünümü bütün yıl boyun­ca değişmez.

Bir ağacın gövdesindeki halkalan sayarak o ağacın kaç yaşında olduğu anlaşılabilir. Ilı­man bölgelerde yetişen ağaçlann çoğunda her yıl, bir önceki yılın odununu dıştan saran yeni bir odun katmanı oluşur. Bu katmanlar daire biçiminde olduğundan yıllık halka ya da büyüme halkası diye adlandmlır. Enine kesil­miş bir ağaç gövdesini incelediğinizde bu halkaları kolayca görebilirsiniz. Gövdedeki her halka ağacın yaşadığı bir yılı gösterir. Yağmurların bol olduğu yıllarda oluşan hal­kalar kurak yıllarda oluşan halkalardan daha geniştir. Bu nedenle, bir ağacın yıllık halkala­rına bakarak hangi yılların yağışlı, hangileri­nin kurak geçtiği belirlenebilir.

Ağaç Nedir Ve Özellikleri Nelerdir
Ağaç Nedir Ve Özellikleri Nelerdir

Ağaçlarda üreme olayı çiçeklerle başlar. Tozlaşma ve döllenmeden sonra çiçekler mey­velere ya da kozalaklara dönüşür. Olgunla­şan meyve ve kozalakların içindeki tohumla­rın toprağa düşüp çimlenmesiyle de yeni bir ağaç gelişir. Bazı ağaçlann çiçekleri bildiğimiz kır ve bahçe çiçeklerine benzeyen yapısıyla hemen tanınır; bazılarında ise çiçekleri ayırt edip tanımak oldukça güçtür. Örneğin ba­harda çiçeklenmiş bir kiraz ağacını süsleyen beyaz kümeciklerin çiçek olduğu ilk bakışta kolayca anlaşılır. Oysa bir fındık ağacının dallarından sarkan tırtıl biçimindeki uzun başakların çiçek olduğunu anlamak bu kadar kolay değildir. Meyveler için de aynı şeysöylenebilir. Olgun bir elmanın ya da şeftali­nin meyve olduğu açıkça bellidir. Buna karşı­lık çam, köknar, melez gibi kozalaklı ağaçlar­da küçük ve kanatlı tohumlan taşıyan koza­laklar meyveye hiç benzemez.

Ağaçlann dünyamız için yaşamsal önem taşımasının pek çok nedeni vardır. Bütün yeşil bitkiler gibi ağaçlar da fotosentez denen bir süreçle kendi besinini kendisi üretir. Bu süreçte bir yan ürün olarak açığa çıkan oksijen havaya karışır; böylece insanların ve hayvanların solunum sırasında atmosfer­den aldıkları oksijenin tükenmesi önlenmiş olur.

Gönderiye Yorum Yap