Menü Kapat

Ağaç Oyma İşleminin Yapılışı Nasıldır?

Kullanılan Ağaçlar

Oymacı, kendine özgü rengi ve dokusu olan ağaç türlerinden birini seçerken ağacın sertliğini ya da yumuşaklığını da göz önünde bulundurur. Örneğin ıhlamur ağacının odunu yumuşak ve açık renkli oldu­ğu için ayrıntılar kolayca oyulur. Oysa tropik bölgelerde yetişen peygamberağacı çok sert dokulu ve koyu renklidir. Meşe, ceviz, maun ve bazı çam türleri de oymaya elverişli ağaç­lardır.

Oyma Araçları

Oymacılıkta en çok kulla­nılan araç oyma kalemidir. Bu kalemler çeşitli boyutlarda ve biçimlerde yapılmıştır. U biçimli kalemler “U”, V biçimliler “V” harfi biçiminde yiv açar. En ince oyma kalemine “damar kalemi” denir; bu kalern yaprak ve çiçeklerdeki damarları belirten ince çizgileri oymak için kullanılır. Bazı oyma kalemleri düz değil kıvrıktır; bunlar ulaşılması güç bölümlerde çalışılırken kullanılır. Ağaç oyma kalemlerinin kesici bölümü çelikten, saplan ağaçtandır.

Oymacı büyük parçalan keserken, oyma kalemini bir eliyle ağacın üzerinde tutup öbür elindeki tahta tokmakla ya da yumruğuyla kalemin sapına vurur ve yüzeye işlemesini sağlar. İnce ayrıntılar üzerinde çalışırken ka­lemi iki eliyle birden kavrayarak çizgiden hiç sapmamasına özen gösterir.

Oyma sırasında ağacın kaymaması için ça­lışma masasına sıkıca tutturulması gerekir. Bu yüzden ağaç blok bazen masa üstüne monte edilmiş bir mengeneye kıstırılır ya da özel bir vidayla masaya vidalanır.

Oyma Tekniği

Oymacı kabartma yapar­ken önce tasarlamış olduğu deseni ağaç blok üzerine çizer ve ince oyma kalemiyle bu çizgilerin çevresinde yuvarlak bir yiv açar. Bundan sonra, desenin bir kabartma halinde yükselmesi için çevre çizgilerinin dışındaki bölümleri keserek çıkarır. Daha sonra da desenin ayrıntıları üzerinde çalışmaya başlar. Önce yüzeysel çizgileri, ardından da derin ve keskin çizgileri belirginleştirir. Bu işlemler bitince desenin çevre yüzeyi iyice düzleştirilir, keskin köşeler yuvarlaklaştırılır. Desenin da­ha güzel olması için üzerindeki pürüzler eğe ve zımpara kâğıdıyla temizlenir. En sonunda da desen mumcilasıyla cilalanır; bu cila deseni hem dış etkilerden korur, hem de güzel görünmesini sağlar.

Gönderiye Yorum Yap