Menü Kapat

Ağaçbaskı’nın Tarihi Özellikleri Nelerdir?

Ağaçbaskının Tarihi Özellikleri Nelerdir
“sinek kızı” 18. yüzyıl Fransız desenidir.

Ağaçbaskılar ortaçağ döneminde Avrupa’da kumaş üzerine desen basmak için kullanılırdı. 14. yüzyılın sonlarına doğru oyun kâğıdı ve dinsel resim basımında da gene bu baskı tekniği uygulandı. Baskı makinesinin bulun­masından sonra, basılacak kitaplar ağaçbaskı tekniğiyle resimlenmeye başladı. O günlerde ressamların ağaç blok üzerine çizdikleri de­senlerin kesim ve işlenişini bu alanda uzman­laşmış kişiler gerçekleştiriyordu.

Ağaçbaskı çok yaygın, ucuz ve kullanışlı bir teknikti. Bu teknikle bir resmin pek çok kopyası çıkarılabiliyor, yeni bir baskı gerekti­ğinde eldeki bloklar kullanılabiliyordu. Nite­kim ağaçbaskıyı başka yöntemlerle yapılan resimlerden farklı, özgün ve çok güzel bulan sanatçılar vardı. Ağaç baskıya büyük önem veren sanatçılara! en ünlüsü Albrecht Dürer’ di. Dürer’in ürettiği ağaçbaskılar belki de dünyada yapılanların en iyileridir

18. yüzyılın sonlarında artık Avrupalı res­samların çoğu ağaçbaskıyı bir yana bırakmış, bunun yerine ağaç gravürcülüğü ya da oymabaskı denen değişik bir yöntem uygulamaya başlamıştı. Günümüzde ki­tapların resimlendirilmesinde oymabaskı ağaçbaskıdan daha çok kullanılır. Bununla birlikte yakın dönemlerin birkaç ünlü sanatçı­sı çalışmaları arasına ağaçbaskıları da kat­mıştır.

Gönderiye Yorum Yap