Kişilerden yetenekleri ölçüsünde yararlanmasını bilmeliyiz.

Yapılacak bir işte başarı sağlanması, kullanılacak araç, gereç ve insanların iyi seçilmesine bağlıdır, özellikle araç ve gereci de kullanacak olan insanı iyi seçmek gerekir. Yaptıracağımız işe uygun niteliklerde olmayan bir insan, araç, gereç ve paramızın gereksiz yere harcanmasına neden olur. Zamanımızın boşa harcanmasına, işimizin başarısızlıkla sonuçlanmasına yol açar. Böyle bir zarara uğramamak için, adama göre iş değil, işe göre adam bulma ilkesinden ayrılmamalıyız.