Menü Kapat

AGAMEMNON

Grek mitolojisi­nin en önemli kişi­lerinden biridir. Aslında bir tanrı olan Agamemnon, bir efsaneye göre de, Mykenai kralı Atreus’un oğludur. Sonradan Argos ve Mykenai kralı olur. Pelopones’in büyük bir kısmını egemenliği altına alır. Akhailer’in (Troia) Truva’ya karşı giriştikleri savaşta da önderlik etmiştir. Söylentiye gö­re, Akhailar’ın donanması Aulis’te toplan­mış, Ancak, deniz çok durgun olduğundan, donanma bir türlü yola çıkamıyormuş. Bunun üzerine, Agamemnon falcı Kalkhas’a baş vurmuş. Kalkhas, Av Tanrıçası Artemis’ in, kendilerine kızdığı için, rüzgârı durdurduğunu söylemiş. “Ancak kızın İphigenia’ yı Artemis e kurban edersen, her şey gene yoluna girer” demiş. Agamemnon, kurban etmek üzere kızını yanma çağırmış. Ama, Tanrıça genç kızın haline acımış, onun yerine bir geyik kurban etmelerini istemiş, Ge­yik kurban edilir edilmez, denizdeki durgun­luk geçmiş, rüzgâr çıkmış. Donanma da yo­la çıkabilmiş.

Bundan sonra, Agamemnon, Truva (Troia) önlerinde çetin savaşlara girişir. Bu savaşla­rın pek çoğunda başarı kazanırsa da, bir ara umutsuzluğa kapılır; çok uzun süren sa­vaşın bir an önce bitmesini ister. Bütün dile­ği, Akhailar’ı yurtlarına götürmektir. Akhileus, bunu öğrenince Agamemnon’a gücenir, savaştan çekilir. Ancak, tehlike doruğuna varınca, gene dayanamaz, arkadaşı Patroklos’u Akhailar’ın yardımına gönderir.

Agamemnon yurduna dönünce bakar, karı­sı Klütaimestra’yı Aigisthos baştan çıkarmış. Klütaimestra bununla da yetinmez, daha ileri giderek Agamemnon’u öldürür. Ama Agamemnon’un kızı Elektra erkek kardeşi Orestes’i kurtarmayı başarır. Orestes büyü­yünce, annesi Klütaimestra’yı öldürerek ba­basının öcünü alır.

Gönderiye Yorum Yap