Her canlı rızkıyla birlikte doğar.

İnancımıza göre Allah, her canlıyı rızkıyla birlikte yaratır. Bunu, asla kimse aç kalmaz olarak yorumlamamalıyız. Her canlının rızkıyla doğduğu doğrudur, ancak bu rızk devamlı kişinin yanı başında, elinin altında değildir. Nerede olduğunu, ne oranda olduğunu canlının kendisi bulacaktır. Bulması için de çalışması, çabalaması gerekir. Çalışıp çabalamayan, rızkını arayıp bulamayan açlıktan ölür. Çok çalışanlar da kendi rızklarından başka, miskin miskin oturanların rızklarını da elde eder. Rızkın çalışmakla elde edilebileceğini aklımızdan çıkarmamalıyız.