Menü Kapat

AĞIN neresidir ?

Ağın ilçesi
Ağın ilçesi

Doğu Anadolu bölgesinde, Elâzığ iline bağlı bir ilçedir, önce Keban ilçesine bağlı bir bucaktı, 1954’te ilçe haline getirildi. İlin kuzeybatısındadır. Doğusunda Tunceli’nin Çemişkezek, kuzeyinde Erzincan’ın Kema­liye, batısında Malatya’nın Arapkir, güneyin­de Elâzığ’ın Keban ilçeleri vardır. Köy sayısı 19’dur.

Yüzölçümü: 260 km.2
Nüfusu: 5.350 (1980)

Ağın ilçesinin toprakları Fırat’ın sağ kıyı­sına düşer. Arapkir ve Murat çaylarının engebeli sırtları ilçe topraklarını meydana geti­rir. İlçe merkezinin çevresi bağlık, bahçelik­tir. Geri kalan yerler de, ekime elverişli tar­lalarla, ya da hayvanların beslendiği otlaklar­la kaplıdır. Bununla birlikte, ekim çok az­dır. En çok tahıl, baklagiller yetiştirilir. An­cak yakın çevresinde tanınmış olan pirinç üretimi yapılır.

Ağın ilçesinin merkezi olan Ağın kasabası Elâzığ’ın 76 kilometre batısındadır. Nüfusu: 2.640 (1980 sayımı). Denizden yüksekliği 900 metredir. Kasaba yedi mahalleden mey­dana gelmiştir. 800 kadar evi vardır. Bağlar, bahçeler bu mahallelerin içlerine kadar so­kulur. Evler dağınık bir biçimde yapılmıştır. Bütün çevre de bağlarla, bahçelerle çevrili olduğundan, bir kasabadan çok, büyük bir parkı andırır. Kasabanın içinde 70 çeşme vardır. Ayrıca, hemen her evin önünde de bir kuyu bulunur. Bu kuyulara sular yumu­şak, killi kayalardan süzüldüğü için, temiz­dir, içimi iyidir. Fırat nehri kasabanın 4 km. doğusundan geçer. Kasabanın 5 km. batısın­da, Hastık Köyü’nde, kayalar içine oyulmuş mağaralar vardır. Bu mağaralara “kal’a’ de­nir.

Ağın halkı daha çok dokumacılıkla uğra­şır. Ayrıca, meyva, hayvan yetiştirilir. İlçe­nin belli başlı meyvası üzümdür.

Gönderiye Yorum Yap