Ağırbaşlı kişiler kimsenin oyuncağı olmaz, onun kişiliğiyle oynamaya kimsenin gücü yetmez.

Kendisini bilen kişiler, toplumda nasıl davranacağını, insanların hak ettikleri değerin ölçüsünü bilir, ona göre hareket ederler. Ne yaptıklarını ve ne yapacaklarını bilirler. Kimsenin onlara görevlerini hatırlatmasına fırsat vermezler. Bu davranışları sonucunda çevrelerinin saygısını kazanırlar. Kimsenin kendileriyle alay etmesine, gururlarıyla oynamasına izin vermez, böyle bir ortamı da söz ve davranışlarıyla yaratmazlar.