Ağırbaşlı kişilere, basit olaylar tesir etmez.

Ağırbaşlılık bir meziyettir. Bu meziyete sahip olan kişiler çevrelerinde sayılan kişilerdir. Kimse onlara zarar vermeye yanaşamaz. Çünkü, ağırbaşlı kişiler nerde nasıl davranacaklarını iyi bilir, kişileri tanır, kimseyi ezmez, kendilerini de ezdirmezler. Başkalarını etkileyen önemsiz olaylar, onları etkilemez. Hayatm her cilvesine hazırlıklıdırlar. Karşılaşacakları olayları, soğukkanlılıkla karşılar, miskin miskin durmaz, akıllarıyla üstesinden gelmeye çalışırlar.