Menü Kapat

Ağırlıklar ve Ölçülerde İngiliz ve Amerikan Ölçü Sistemi?

Ağırlıklar ve Ölçülerde İngiliz ve Amerikan Ölçü Sistemi
Ağırlıklar ve Ölçülerde İngiliz ve Amerikan Ölçü Sistemi

Üçüncü listede, karşılaşabileceğiniz bazı İngi­liz ve Amerikan ölçü birimlerinin Türkçe’deki yaygın adları ya da okunuşları, simgeleri ve metre sistemindeki eşdeğerleri verilmiştir. Metre sistemindeki birimler arasında ondalık bir bağlantı olmasına karşılık, İngiliz Kraliyet Sistemi’nde ve bu sistemden türeyen Gele­neksel Amerikan Sistemi’nde, aynı cinsten birimler arasında hemen hemen rasgele bir ilişki söz konusudur. Örneğin uzunluk birim­lerinde 12 inç {inch) 1 futa (foot), 3 fit (feet) 1 yardaya, 1.760 yarda 1 kara miline eşittir. Sözgelimi 12 milin kaç kilometreye eşit oldu­ğunu öğrenmek isterseniz, 1 kara mili 1.609 metre olduğuna göre, 12 x 1.609=19.308 metre, yani yaklaşık 19 km olduğunu bulursu­nuz. 75 Fahrenheit derecesinin (75°F) kaç Celsius (santigrat) derecesine eşit olduğunu bulmak için de gene bu listedeki formülden yararlanabilirsiniz: 5/9 (75°F — 32)=24°C.

Çoğu Eski Yunanca ya da Latince kökenli olan bu öneklerden her biri, önüne getirildiği temel birimin 10’un kaçıncı kuvve­tiyle çarpılması ya da bölünmesi gerektiğini gösterir. Aynca listenin yanında öneklerin nasıl kullanılacağına ilişkin kısa bir açıklama vardır.

İkincil SI birimleri, günlük yaşam­da pek sık karşılaşılmayan çeşitli fiziksel büyüklükleri ölçme olanağı sağlar. Yalnızca çok ileri düzeydeki bilimsel çalışmalarda kul­lanılan bazı ikincil birimler bu listeye alınma­mıştır.

Gönderiye Yorum Yap