İsteklerini yerine getiremeyeceğimiz kişilerin armağanlarını almamalıyız.

Verilen her türlü armağanlar, ya yapılan bir işin, sağlanan bir çıkarın karşılığında; ya da yapılması istenen bir iş yada beklenen bir çıkar karşılığında verilir. Sağlanan bir çıkar karşılığında verilen bir armağanı almamızda bir sakınca yoktur. Bu bir. şükran ifadesidir. Ancak, daha yapmadığımız, yapmamız istenen bir iş yada sağlamamız istenen bir çıkar karşılığında bu armağan bize verilecekse, alırken, istenen yada beklenen çıkarı sağlayıp sağlayamayacağımızı iyi düşünmeliyiz. Yerine getiremiyeceğimiz bir istek için veriliyorsa kesinlikle almamalıyız. Yoksa onun ağırlığı altında eziliriz.