Hakkını istemeyene hakkı verilmez. Hakkımızı istemesini bilmeliyiz.

Günlük yaşamın yorgunluğu, sıkıntıları başkalarını düşünmemizi büyük ölçüde engellemektedir. Karşımızdaki kişinin isteklerini kestirmemiz çok güçtür. Bu istekler hak bile olsa, bilinçli olarak yada unutulma sonucu düşünülememektedir. Bizim başkasından haklı bir isteğimiz söz konusuysa, zamanında, çekinmeden istemesini bilmeliyiz. Hakkımız olmasına rağmen istemezsek, zaman içinde unutulur, hakkımız olmaktan bile çıkabilir. Ne istediğimizi bilmeli, haklarımızı yasalara uygun biçimde aramalıyız.