Menü Kapat

AĞLASUN ilçesi nerededir ?

Ağlasun
Ağlasun kuş bakışı

Akdeniz Bölgesi’nde, Burdur iline bağlı küçük bir ilçedir. Tek bucak içinde 8 köyü vardır. Kuzeyinde Isparta ilinin merkez,do­ğusunda aynı ilin Eğridir,güneyinde Burdur ilinin Bucak, batısında aynı ilin merkez ilçe­leri vardır.

Yüzölçümü: 317 km.2

Nüfusu: 107.000 (1980)

Ağlasun engebeli topraklar, eğimli yamaç­lar üzerine kurulmuştur. Düzlükler pek az­dır. Doğusu ormanlıktır; batısında ise Kürtlü, Iğdıçkır dağları yükselir. Bu dağların en yüksek tepesi, kuzeyde Akdağ’dır (2276 m.).

Kasaba, Burdur’un güneydoğusuna, Akdağ’ın güney eteklerine kurulmuştur. Bu yüz­den, kuzey rüzgârlarını almaz. Antalya’nın doğusunda Akdeniz’e dökülen Aksu Çayı’ nın kaynağı kasabanın yakınlarından çıkar.

Bu kaynak, doğudan batıya doğru uzanan bir vadi içindedir. Ağlasun, Burdur’a bir kısmı da şose bir yolla bağlıdır. Yolun uzun­luğu 37 km. kadardır. Ağlasun’un İsparta’ya uzaklığı 16 kilometredir. Kasaba dört ma­halle, 900 kadar evden meydana gelmiştir. Nüfusu: 4.450 (1980). Kasabanın suyu, çok eskiden, 1874 yılında, dolaylardaki bir kay­naktan künklerle getirilmiş, 25 çeşmeyle da­ğıtılmıştır. Küçük bir park kasabayı süsler. Ağlasun, yamacına yaslandığı Akdağ’la Ak­su çayının çıktığı vadi arasında kalır; sakin, sessiz bir kasabadır.Eskiden, Burdur’un merkez ilçesine bağlı bir bucak merkezi idi. 1958 yılında ilçe merkezi oldu.

Tarih

Ağlasun’un yakınında, Pisidyalılar zamanından kalma eski Sagalassos şehrinin yıkıntıları vardır. Bu yıkıntılar çok geniş bir alana yayılmış durumdadır. İskender, Sagalassos’un önüne geldiği zaman, daha önceden onu beklemekte olan halk kah­ramanca dövüşerek şehri savunmaya çalış­mıştır. Bugünkü Ağlasun adının Sagalassos’ tan bozma olduğu sanılıyor.

Gönderiye Yorum Yap