Menü Kapat

Ağrı’nın Tarihi Özellikleri Nelerdir?

Tarih

Ağrı'nın Tarihi Özellikleri Nelerdir
Kayalıkların arasına kurulmuş Doğubeyazıt Kalesi, bir zamanlar, ele geçirilmesi en güç savunma yerlerinden biriydi.

Ağrı yöresine ilk’ insanların yerleşmesi ta­rih öncesi çağlara rastlar. Yontma Taş Devri’nden (Paleolitik Çağ) kaldığı anlaşılan, taştan yapılmış araç ve gereçler yöredeki en eski tarihli buluntulardır. Ağrı Dağı’nın ku­zey eteklerindeki Gökçeali ve Yağcı höyükle­rinde ise Tunç Çağı’ndan. kalan ve Mezopo­tamya ile kültürel bağı saptanan az sayıda araç-gereç bulunmuştur.

Asurlular’ın akınlarıyla iyice kuzeye çekile­rek İÖ 9.- 6. yüzyıllar arasında Van ve Ağrı bölgesindeki topraklarıyla yetinmek zorunda kalan Urartular bu yörede kentler kurdular.

Patnos yakınındaki Aznavurtepe’de (Urartu Tepesi) ve Giriktepe’de 1961’de yapılan kazı­larla Urartu kentinin surları ve tapınak kalıntıları ortaya çıkarıldı. Ağrı yöresi üç yüzyıl süren Urartu döneminden sonra Pers, Make­donya, Ermeni, Roma, Bizans ve Arap halk­larına, 10. yüzyıldan başlayarak da Türk topluluklarına yurt oldu. 11. yüzyılda Selçuk­luların egemenliğine giren, 13. yüzyılda Mo­ğol akınlarına uğrayan bu bölge sonradan İlhanlılar’ın, Celayirliler’in, Timurlular’ın, Karakoyunlular’ın, Akkoyunlular’ın ve Safeviler’in sınırlan içinde yer aldı.

Yavuz Sultan Selim 1514’teki İran seferi sırasında bu top­rakları Osmanlı Devleti’ne kattıysa da, padi­şahın İstanbul’a dönmesinden sonra Safeviler yörede yeniden egemen oldular. Ağrı bölgesi ancak 1578’de, Kanuni Sultan Süleyman dö­neminde kesin olarak Osmanlı topraklarına katıldı.

Daha önce 1828, 1854 ve 1877-78’de üç kez Çarlık Rusyası’nın işgaline uğramış olan Ağrı toprakları, I. Dünya Savaşı sırasında dördün­cü kez işgal edildi. 1917 Ekim Devrimi’nden sonra SSCB ile imzalanan Brest-Litovsk Ant­laşmasıyla Sovyet işgali Nisan 1918’de kaldı­rıldı ve Ağrı 13 Ekim 1921’deki Kars Antlaş­masıyla resmen Türkiye Cumhuriyeti toprak­larına katıldı.

Gönderiye Yorum Yap