Menü Kapat

AGRİPPİNA kimdir ?

Roma İmparatoru Germanicus ile Agrippa’ nın kızıdır, imparator Caligula’nın kızkardeşi, İmparator Neron’un da annesidir. Te­miz bir hayat sürmediği için, imparator Caligula zamanında sürgüne gönderilmiştir (40). Ancak, bir yıl sonra imparator olan Claudius, Agrippinâ’yı sürgünden geri getirtmiş, sonra da onunla evlenmiştir. Agrippina, kocasını kendi hükmü altına alınca, birinci kocasın­dan olma oğlu Neron’u imparatorluk tahtına oturtabilmek İçin bütün gücüyle uğraşmaya başlamıştır. En sonunda da, Ciaudius’u ze­hirletip, oğlu Neron’u imparator ilân etmeyi başarmıştır (54). Yalnız, Neron o sıralarda hem çok küçüktü, hem de tecrübesizdi. Bu yüzden, annesi imparatorluğu kendisi Yö­netmek istedi. Bunun üzerine, ana-oğulun arası açıldı. Bu çekişme çok geçmeden son buldu; Neron öz annesi Agrippina’yı öldürt­tü,

Gönderiye Yorum Yap