Menü Kapat

Ağustos Böceği Nedir ve Özellikleri Nelerdir?

Ağustos Böceği Nedir ve Özellikleri Nelerdir
Ağustos Böceği Nedir ve Özellikleri Nelerdir

Ağustos böceklerinin 2.000’den fazla türü vardır; birbirlerinden oldukça değişik yapıda olan bu türlerin çoğu ılıman bölgelerde yaşar. Bu böceklerin erkek­leri karın zarlarını titreştirerek çekirgeler gibi vızıltılı bir sesle öterse de, ağustos böcekleri ile çekirgeler arasında yakın akrabalık ilişkisi yoktur. Ağustos böcekleri genellikle zar gibi saydam olan iki çift kanatlarıyla daha çok gece kelebeklerine (pervaneler ve güveler) benzeyen oldukça iri böceklerdir. Gaga biçi­mini almış güçlü ağızlarıyla meyve ve orman ağaçlarının özsularını emerek beslenirler. Er­kek ağustos böceklerinin yüzlercesi bir araya toplanıp öttüğünde, sürekli vızıldayan bu tiz sesler korosunun gürültüsü dayanılmaz bo­yutlara ulaşır. Erkeklerin bu ötüşü, büyük olasılıkla, kendileri gibi vızıldayamayan dişi­leri çiftleşmeye çağıran aşk şarkılarıdır.

Bütün ağustos böceklerinin yumurtadan erişkinliğe kadar uzanan yaşam çevrimi birbi­rine benzer. Bu çevrim dişi ağustos böceğinin ince dallarda yarıklar açıp içine yumurtalarını bırakmasıyla başlar. Yumurtalar çatladığın­da içinden nemf denen yavrular çıkar. Kanat­sız olan bu yavrular yumurtalar açılır açılmaz yere düşer ve toprağın içine gömülerek ağaç köklerinden emdiği özsularla yaşamını sürdü­rür. İyice büyüdüğünde toprağın üstüne çıka­rak bir çalı ya da ağaç gövdesine tırmanan nemf, burada erişkin bir ağustos böceği olma­ya hazırlanır. Yaklaşık bir saat sonra derisi sıyrılarak üzerinden düştüğünde artık erişkin bir ağustos böceğine dönüşmüştür.

Başlangıç­ta kozasından yeni çıkmış bir güveninki ya da kelebeğinki kadar küçük olan kanatlan hızla büyüyerek gelişir ve ağustos böceği uçarak kendine bir eş aramaya başlar. Çiftleşmeden sonra dişi böceğin yumurtalarını ağaç yarıkla­rına bırakmasıyla bu çevrim yinelenir. Toprak altındaki yaşamı yıllarca süren ağustosböce­ği toprağın üstüne çıkıp erişkin duruma gel­dikten sonra ancak birkaç hafta yaşayabilir. Ülkemizin bulunduğu iklim kuşağındaki tür­lerin erişkinlik evresi yaz ortalarına, özellikle ağustos ayına rastladığı için yalnız o aylarda görülen bu böceklere ağustos böceği den­miştir.

Kuzey Amerika’daki bazı ağustos böcekle­rinin (Magicicada) toprakaltındaki nemf evre­si 13 ya .da 17 yıl kadar sürer. Bu uzun büyüme döneminin sonunda kanatlanmış binlerce ağustos böceği birdenbire ortaya çı­kar; ama bunların çoğu kuşlara ve yaban hayvanlarına yem olur.

Tasmanya’nın ormanlarla kaplı serin bölge­lerinde ve Avustralya’nın güneydoğusunda yaşayan, fosile benzer tüylü ağustos böcekleri­nin ses üreten organları öbür türlerinki kadar gelişmemiştir.

Gönderiye Yorum Yap