Menü Kapat

AHİ AHMET ÇELEBİ ( ? – 1523) kimdir ?

Kanuni Sultan Süleyman zamanında yaşa­mış Türk hekimlerindendir. Ahmet Çelebi’ nin babası da, Fatih Sultan Mehmet ve l. Bayezit devirlerinin ünlü hekimlerinden Mevlâna Kemal’dir.

Ahmet Çelebi hekimliği daha çok baba­sından öğrendi. Yetişince, Fatih Darüşşifası’ nda başhekimliğe atandı; daha başka birçok görevlerde de bulundu. 1523 yılında, Mekke’den dönerken Mısır’da öldü. İmam-ı Şa­fii’nin türbesi yanında gömülüdür, öldüğün­de doksan yaşlarındaydı. Ahmet Çelebi, “Risaletü Hasat-il Külâ vel-Mesane” adında, ürolojiyle İlgili türkçe bir eser de yazmıştır. Hekimlik üzerindeki “Mucez” adındaki ki­tabı da, arapçadan dilimize çevrilmiştir.

Gönderiye Yorum Yap