Menü Kapat

AHMET CEVDET, ikdamcı (1862 – 1935) kimdir ?

Büyük gazetecilerimizdendir. Ha­yatının elli yılın­dan çoğunu mesle­ğine adamıştır. İstanbul’lu eski bir ailenin oğludur. Babası tütün tüc­carlarından Hacı Ahmet Efendi’dir. Ahmet Cevdet İkdam’cı Ahmet Cevdet istanbul’da, Aksaray da doğdu. Rüştiye (ortaokul) öğreniminden sonra, özel öğretmenlerden arapça, fransızca, almanca, rumca öğrendi. Genç yaşta “Tercüman-ı Hakikat” gazetesine yazar

Ahmet cevdet ikdamcı
Ahmet cevdet ikdamcı

olarak girdi. Bir yandan da Hukuk Mektebi’ne devam ederek mezun oldu. Bir süre sonra, “Takvim-i Vekayi” gazetesine geçti. Bir ara, değişik memuriyetlerde bulunduysa da, Babiâli’den uzun boylu uzak kalamadı. Sırasıyla “Sabah”, “Saadet”, ‘Tarik” gazetelerinde başyazarlık ettikten sonra, “ikdam”ı kurdu. Meşrutiyetten sonra, İttihat ve Terakki’ye karşı çıktığından, 31 Mart Vakası’ndan son­ra Avrupa’ya kaçmak zorunda kaldı. Ancak, yazı hayatını orda da sürdürdü. Uzun süre, Avrupa’nın çeşitli şehirlerinde, bu arada da Nis’te, İsviçre’de yaşadı.

Siyasi hava uygun olmadığı zaman, yazıla­rında patatesten, patlıcandan söz ederek, ge­ne de halka kendini okutmasını bilen az bu­lunur yazarlardandır. Ayrıca, makalelerinde halk dili türkçeyi ilk kullananlardan da biri­dir. 1935’te, Ankara’da toplanan Matbuat Kongresi’nde, kalp sektesinden öldü. İstan­bul’da, Eyüp’e gömüldü.

Gönderiye Yorum Yap