Menü Kapat

AHMET FEHİM (1856 – 1930) kimdir ?

İlk tiyatro sanatçılarımızdandır. Üsküdar’da doğdu. Babası ta­nınmış hattatlar­dan Abdülkadir Efendi’dir. Ahmet Fehim, kısa bir öğrenim gördük­ten sonra, Topha­ne fabrikasına gire­rek, tornacılık öğ­rendi. Sonradan da, Sanayi Mektebi torna öğretmeni oldu. Yirmi yaşındayken tiyatroya girdi. İlk defa, ünlü Gedikpaşa Tiyatrosu’nda sahneye çıktı; çeviri bir oyun olan “Sağırlar” da oynadı. Çağın büyük sanatçısı Fasulyaciyan kendi­siyle ilgilendi, onu alıp Bursa’ya götürdü. Ahmet Fehim,

Ahmet fehim
Ahmet fehim

Bursa’da, Ahmet Vefik Paşa’ nın koruyuculuğu altındaki tiyatroda oyna­maya başladı. Moliere’den çeviri piyeslerde büyük başarı kazandı. Vefik Paşa’nın Bursa’ dan ayrılması üzerine, tiyatro dağıldı. Bunun üzerine, Ahmet Fehim bir grup kurarak, memleketi dolaşmaya başladı. Edirne, Trab­zon, Ordu Çanakkale’de temsiller verdi. En sonunda Ankara’ya geldi, iki buçuk yıl ora­da kaldı. Bu süre içinde, kimi vakit oyuncu­luk yaparak, kimi vakit de tabela yazarak geçimini sağladı. Sonra, İstanbul’a geldi; ön­ce Gedikpaşa Tiyatrosu’nda, sonra da Mınakyan Tiyatrosu’nda çalıştı. Bundan sonra da, kendi adına bir Vodvil Tiyatrosu kurarak, yaşlanıncaya kadar burada sahneye çıktı. Hayatının son yıllarında İstanbul Şehir Tiyatrosu’nun eski şekli olan Darülbedayi’de komedi öğretmenliği yaptı. Büyükada’da gö­mülüdür.

Gönderiye Yorum Yap