Menü Kapat

Aile ve Evliliğin Tanımı?

Aile ve Evliliğin Tanımı
Çağdaş toplumun, evli bir çift ve çocuklarından oluşan tipik aiie örneği.

Birçok toplumda ailenin temeli evlilikle atılır. Hemen hemen bütün ülkelerde ailenin kurul­ması ve aile birliğinin bozulması gelenek ve törelere bırakılmayıp yasalarla düzenlen­miştir.

Bugün birçok ülkede evlilikler tekeşlidir. Ev­lilik bağı yalnızca bir erkek ile bir kadın arasın­da kurulabilir. Oysa bazı ülkeler­de bir erkek birden çok kadınla evlenebilir.

Poligami denen bu evlilikte, aynı evin için­de her kadının kendi çocuklarıyla birlikte oturduğu ayrı birimler oluşur. Bu gelenek ba­zı Asya ve Afrika ülkelerinde, özellikle zen­ginler arasında yaygındır. Buna karşılık bazı toplumlarda, örneğin Hindistan’daki Todalar ve Nayarlar arasında kadınların birden çok erkekle evlenmesi olağandır. Buna poliandri denir.

Eski Türk toplumlan aile kurumuna büyük önem vermiştir. Tekeşli evlilik temeline daya­nan ailelerde kadın ile erkek arasında eşitlik gözetilirdi. Türkler’in İslam dinini benimse­mesinden sonra, ailenin yapısı da bu dinin kurallanna göre yeniden biçimlendi. Bu aile yapısında erkeğe mutlak bir egemenlik tanın­dı ve dört kadınla evlenebilme hakkı verildi. Bu gelenek Cumhuriyet yönetimiyle sona ermiş ve 1926’da kabul edilen Medeni Kanun, tekeşli evliliğe dayanan aile yapısını yasallaştırmıştır.

Aile ve Evliliğin Tanımı poligami
Bir poligami örneği. Fotoğrafta, karılarının ve çocuklarının bir bölümüyle poz veren bir Kenyalı görülüyor. Poligami Afrika’nın ve Ortadoğu’nun bazı bölgelerinde bugün bile yaygındır.

Türkiye’nin kırsal kesimlerinde geleneksel geniş aile tipi yaygındır. Bununla birlikte, son 30 yıldır özellikle içgöçler ve kentleşme nede­niyle geniş aileler parçalanarak yerlerini çe­kirdek ailelere bırakmaktadır.

Gönderiye Yorum Yap