Hiçbir şey alınyazısının önüne geçemez.

İnancımıza göre kişilerin dünyadaki yaşamları, doğduklarında çizilen alınyazısına göre belirlenir. Şahıs ne kadar çabalasa da alınyazısındaki olumsuzlukları gideremez. Bu atasözümüzün olumlu yanları olmakla birlikte olumsuzlukları da yok değildir. Olumlu yanı, kişilerin ellerinde olmadan karşılaşacakları fena durumlardan doğacak üzüntülerini azaltıp, gerçek yaşamlarına dönmelerini çabuklaştırması; olumsuz yanı ise, kişiyi daha iyi bir yaşam ve daha sağlıklı bir ortamı aramaktan, engelleri aşmak için çabalamaktan alıkoymasıdır.