Çalışan bir şey, çalışmayana göre daha uzun süre vazife yapar.

Yosun, bu atasözümüzde çalışmayanların karşılaşacağı bir olumsuzluk olarak kullanılmıştır. Akmayan su için yosun, işlemeyen demir için pas olabileceği gibi insan için de hantallık, kireçlenme ve bilgilerin unutulması olarak düşünülebilir. İster kullandığımız araçlar, ister bilgilerimiz, ister vücudumuz olsun; faaliyetlerinin devamını istiyorsak, körelmelerini istemiyorsak, tembel tembel bırakmamalı, arada sırada kullanmalıyız. Böyle yapacak olursak, onlara ihtiyacımız olduğu zaman, çalışır durumda bulabiliriz.