Menü Kapat

Akarkum Nedir? Akarkumun Tanımı?

AKARKUM. Su emerek neredeyse sıvı kıva­mına geldiği için insanı ya da ağır bir nesneyi taşıyamayacak durumda olan kum örtüsüne akarkum denir. Bu adla anılmasının nedeni, çok hareketli olan bu kum örtüsünün insanın ayaklarının altından sanki akarcasına kayıp gidebilmesidir. Akarkumlara genellikle altın­da pekişmiş bir kil katmanı bulunan kıyılar­dan denize dökülen büyük akarsuların ağzın­da rastlanır. Alttaki kil katmanı suyu geçir­mediği için, biriken sular kumlu bir bataklık oluşturur. Bu akarsu yataklarındaki kum ta­neleri pürüzsüz ve yuvarlak olduğundan, ısla­nan taneler birbirlerinin üzerinden kolayca kayabilir. Bu nedenle, bu gevşek örtüye düşen ağır bir nesne hiç iz bırakmadan hızla dibe gömülebilir.

Akarkumlarm yarattığı tehlike macera ro­manlarında ya da filmlerinde fazlaca abartıl­mıştır, ama bazı akarkumlardan geçmek ger­çekten tehlikelidir. İnsan bir akarkuma bastı­ğında ne kadar çırpınırsa o kadar hızla gömül­meye başlar; gene de, insan vücudunun yo­ğunluğu su emmiş kumun yoğunluğundan daha az olduğu için, bir havuzda batabileceğinden daha derine batamaz.

Gönderiye Yorum Yap