Menü Kapat

Akçaağaç Nedir ve Özellikleri Nelerdir?

Akçaağaç Nedir ve Özellikleri Nelerdir
Akçaağaç Nedir ve Özellikleri Nelerdir

AKÇAAĞAÇ. Akçaağaçgiller familyasının Acer cinsini oluşturan akçaağaçların, çalı ya da ağaç biçiminde 200 kadar türü vardır.

Bunlardan çoğunun anayurdu Çin’dir. Türki­ye’de de birkaç akçaağaç türü ormanlık böl­gelerde ve 8-10 ağaçlık gruplar halinde kendi­liğinden yetişir. Ayrıca, cadde kenarlarına ve parklara gölgelik ya da süs ağacı olarak dikilen bazı yabancı türler de vardır. Trak­ya’da yetişen ve isfendan adıyla da bilinen dağ akçaağacının (Acer pseudoplatanus) değerli kerestesi özellikle mobilya yapımında kulla­nılır.

Bütün akçaağaçların tohumları kanatlıdır ve hepsi yılda bir kez yaprak döker. Türler­den çoğunun yapraklan tıpkı çınar yaprağı gibi dilimli ya da “loplu”dur. Buna karşılık dişbudak yapraklı akçaağacın (Acer negundo) yaprakları üç ile yedi arasında yaprakçıktan oluşur. Kırmızı, yeşil ya da sarı renkte, küçük çiçekler açan akçaağaçlar, sonbaharda kırmı­zının değişik tonlarına bürünen yapraklarıyla çok güzel bir görüntü oluşturur.

Ova akçaağacı (Acer campestre) fazla boy­lanmayan küçük bir türdür ve sonbaharda yapraklarının sıcak sarı rengiyle göz alır. Gümüş akçaağaç (Acer saccharinum), kırmızı akçaağaç (Acer rubrum) ve şeker akçaağacı (Acer saccharum) ise 30 metreyi aşan boylanyla gölgelik olarak yetiştirilir. Kuzey Ameri­ka’da, özellikle Kanada’da çok bol bulunan ve en değerli kerestelik ağaçlardan sayılan şeker akçaağacının yaprağı Kanada’nın ulusal amblemidir. Bu ağacın tatlı özsuyundan akça­ağaç şurubu ve akçaağaç şekeri elde edilir. Özsuyu tatlı olan başka akçaağaç türleri de vardır, ama şeker akçaağacının şurubu en tatlısı ve en değerlisi sayılır.

Kuzey Amerika Yerlileri, beyaz göçmenle­rin kıtaya yerleşmesinden önce bu ağacın özsuyunu yayvan kaplarda topluyor ve içine kızgın taşlar atarak suyunu buharlaştırıyorlar­dı. Kıtaya yerleşen ilk beyazlar da çok geçme­den bu yöntemi öğrendiler ve şekerkamışın­dan daha ucuza geldiği için uzun süre bütün şeker gereksinimlerini yalnızca akçaağaçtan karşıladılar. Bugün de Kanada ve ABD’de çağdaş yöntemlerle akçaağaç şekeri elde edi­lir ve bu üretim yalnızca Kuzey Amerika’ya özgüdür.

Gönderiye Yorum Yap