Menü Kapat

Akciğer Hastalıkları Nelerdir?

Akciğerlerdeki hava kanalları ile hava kese­ciklerinin içi, kolayca örselenebilen çok ince bir zarla kaplıdır. Çeşitli mikropların bu zara yerleşip üremesiyle zatürree, bronşit ve bronşiyolit (bronşların ve bronşçukların iltihaplan­ması) gibi birçok hastalık gelişebilir. Amfizem denen akciğer hastalığında, küçük hava kesecikleri aşırı miktarda havayla dolarak şişer, gerilir ve en sonunda duvarları yırtılır. Aradaki bölmeleri yok olan birçok kesecik birleşerek daha büyük keselere dönüşür. Bu keseler oksijenin emilmesinde artık eskisi kadar etkili olmadığından, akciğer amfizeminin başlıca belirtisi soluk darlığıdır.

Zatülcenp denen hastalıkta, plevra genellikle mikropla­rın etkisiyle iltihaplanarak şişmiş ve örselen­miştir. Bu yüzden, hasta soluk alıp verirken göğsünde şiddetli bir ağrı duyar. Astımda ise bronşçukların duvarlarındaki kas lifleri kasıl­dığı için hasta çok hırıltılı soluk alıp verir.

Bazı akciğer hastalıkları da zararlı madde­lerin solunmasından ileri gelir. Pnömokonyoz adı verilen bu “toz hastalıkları”, maden ve kömür işçileri, çiftçiler, duvarcılar gibi daha çok tozlu ortamlarda çalışan kişilerde görü­lür. Günümüzde bu işçilerin çoğu, solunan havayı süzen maskeler takarak çalışırlar.

Asbest (amyant) tozlarının solunmasından kaynaklanan asbestoz, akciğer kanserine yol açabildiği için en tehlikeli toz hastalıklarından biridir. Sigara dumanlarının solunması da kansere yol açabilir. Akciğer kanseri, her yıl binlerce insanın ölümüne neden olan son derece önemli bir hastalıktır. Bununla birlik­te, insanların sigara alışkanlığından vazgeç­mesi ve tozlu ortamlarda çalışanların süzücü maskeler takması gibi koruyucu önlemlerle kolayca önlenebilir.

Gönderiye Yorum Yap