Mühim kararlarımızda kendi aklımızla yetinmeyip başkalarının da düşüncelerine başvurmaktan kaçınmayalım.

însanın düşüncesi, almış olduğu bilgi ve edindiği tecrübelerle sınırlıdır. Karşılaştığımız sorunlarda, kendi düşüncelerimizle yetinmemiz, beklediğimiz sonucu vermeyebilir. Getireceğimiz çözümler kendi düşüncelerimizle sınırlı olur. Oysa kendimize yakın gördüğümüz kişilerin de düşüncesine başvurursak, bizim düşündüğümüzün ötesinde, daha sağlıklı çözümler önerebilirler. Bizim göremediğimiz olumsuzlukları başkaları görebilir, sorunumuzu daha kolay çözmemizi sağlarlar.