Akıllılık yaş ile ilişkili değildir. Yaşı küçük olmasına rağmen aklı büyük olan kişiler de bulunabilir.

Akıl dediğimiz, doğru düşünebilme, doğru karar verebilme gücüdür. İnsanın doğuştan beraberinde getirdiği bir özelliktir. Almış olduğu bilgi ve edindiği tecrübelerle olgunlaşır. Yaşın ilerlemesiyle, aklın da geliştiğini düşünmek pek doğru olmaz. Çünkü yaşı küçük olmasına rağmen birçok büyüğe taş çıkartan küçükler olabileceği gibi, yaşı ilerlemiş fakat çocuktan daha az akıllı büyüklere de çevremizde rastlamak mümkündür.