İyi düşünmeden verdiğimiz kararların sonucunda, yorulan gene biz oluruz.

Karşılaştığımız bir problem karşısında kimi zaman, değişik nedenlerle yeterince düşünmeden karar veririz yada karar vermek zorunda bırakılırız. Böyle durumlar, aceleye gelen durumlardır ki sonuçları genelde asla de beklediğimiz gibi olmaz. Düşünmeden verdiğimiz kararlar sonunda, olumlu sonuç beklemeye hakkımız olmaz. Yanlış kararlarla yapılan bir işi düzeltmek, bizi zarara uğratacağı gibi yorar da. Bu gibi neticelerle karşılaşmak istemiyorsak, alacağımız her türlü kararı düşünmeli, aceleye getirmemeliyiz.