Kişiler alışkanlıklarını sürdürmek isterler. Onları alışkanlıklarından vazgeçirmek kolay değildir.

Devamlı tekrarlanan davranışlar, kişilerde alışkanlık diye adlandırılan vazgeçilmeyen tutumları geliştirir. Her alışkanlık, başlangıçta, bir ihtimal bir özenti bir ihtimal de bir ihtiyaçtan doğmuştur. Fakat zaman içinde tekrarlanan bu davranışlar, kişiliklerin birer parçasına dönüşür. Şahıs yeri geldikçe hep bu davranışı tekrarlamak ister. Eldeki şartlar, alıştığı davranışı yapmaya uygun olmadığı zamanlarda, şahıs huzursuz olur. Çünkü, artık, alışkanlık onun için temel bir ihtiyaç haline gelmiştir.