Menü Kapat

Allah’ın (C.C.) İsim ve Sıfatlarının Anlamlarını Yazalım.

Allah’ın sıfatları vardır. Bunlar zati ve subuti sıfatlardır. Allah’ın isimleri Kur’an-ı Kerim’de geçmektedir. Esma-ü hüsna olarak bilinmektedir.

1. Vücut (Varlık),
2. Kıdem (Ezeliyet, evveli olmama),
3. Beka (Ebediyet, ahiri olmama),
4. Vahdaniyet (Bir olma, şeriki bulunmama),
5. Kıyam binefsihî (Varlığının devamının zatından olması, başkasın yardımıyla olmaması),
6. Muhalefetün-lil-havâdis (Zatının mahlukatın zatlarına ve sıfatlarında mahluk sıfatlarına benzememesi).

1. Hayat (Diri olması)
2. İlim (Bilmesi)
3. İrade (Takdir etmesi)
4. Kudret /Güçlü olması)
5. Sem (işitme)
6. Basar (görme)
7. Kelâm (Konuşması)
8. Tekvin (Yaratma, var etme.)

*Hayy: Hayat veren.

*Mumit: Öldüren.

*Selam: Barış sağlayan.

*Adil: Adaletle hükmeden.

*Hakim: Hükmeden.

Gönderiye Yorum Yap