Hiç kimseye kötülük etmemeliyiz. Kötülük edenler bunun cezasını ömür boyu çekerler.

Îyi insanın özelliklerinden biri de, başkalarının hakkını korumak, hiç kimseye, özellikle kendisini korumaktan yoksun olanlara kötülük etmemektedir. Güçlü olan kendi hakkını korur yada onun hakkını koruyacak çok şahıs bulunur. Mühim olan hakkı olmasına rağmen, kimsesizliğinden dolayı bunu savunamayan kişilerin hakkını vermek yada korumaktır. Tüm bunları yapmayıp, yoksul, kimsesiz kişilerin haklarını ellerinden almaya kalkarsak, bunun cezasını ömür boyu çekeriz. Çünkü inancımıza göre onların hakkını gözeten Allah’tır.