Annenin mutlu yada mutsuz evliliği, kızının da mutluluğunu etkiler.

Aile, çocukların birinci okuludur. Çocuk yaşamı burada öğrenmeye başlar, gördüklerini toplumda genelleş-tirir, kural haline getirir. Kız çocukları da evliliğin nasıl olduğunu ailelerinde görür, ilerde kendilerinin de anneleri gibi bir anne olacaklarını tasarlarlar. Anne evlilikten beklediğini bulmuşsa, davranışlarında mutluluğun izleri görülecektir. Bu mutluluk yuvadakileriıl de mutluluğunu sağlayacağı gibi, kız çocuğunun da benzer bir evliliği hayal etmesine yol açacaktır. Mutsuz anneler de kızlarını olumsuz yönde etkiler, evlilikten kaçmasına, hiç kimseye güvenmemesine neden olur.