Anlayışlı kişiler, söylenen bir sözün içindeki özü derhal kavrar, anlayışı yetersiz kişiler ise açıkça anlatılsa da kavrayamazlar.

Anlama ve kavrama, insan zekâsının bir özelliğidir. Bunun ölçüsüne göre, kişiler, anlayışlı yada anlayışsız diye nitelendirilir. Anlayışlı şahıs kısa bir sürede sebep-sonuç ilişkisi kurar, olanı anlar. Anlayışsız şahıs ise daha uzun sürede anlar yada asla anlayamaz. Öylelerine olayların detaylı anlatılmasının da yararı olmaz. Toplumun da daima aradığı, değer verdiği kişiler, anlayışlı kişilerdir. Çünkü onlar kısa sürede kendilerinden bekleneni verir.