Bir antijen, vücuda giren ve bağışıklık sisteminin bir tehdit olarak yorumladığı bir maddedir. Bu antijenler virüs yada bakteri olabilir. Vücuttaki antijen, bir bağışıklık tepkisinin yaratılmasını sağlar ve antikorlar olarak adlandırılan diğer makromoleküllerin oluşumunu hızlandırır.

ANTİJEN NEDİR?

Antikorlar (immünoglobulinler olarak da adlandırılır) antijenleri tanımlar ve nötralize eder. Bu şekilde, antikorlar tip B lenfositleri oluşturur. Böylece, antikor antijene bağlanır, antikor tarafından tanınır ve sonra diğer lenfositler tarafından saldırıya uğrar.

Antijen çeşitleri

Antijenler 2 büyük gruba ayrılabilir:

Bunlar dışarıdan gelenlerdir.

Bunlar organizmanın içinde olanlardır. Bunlar içinde:

DNA yada RNA’da bulunabilen normal proteinlerdir. Bu antijenler bağışıklık sistemi tarafından tanınmaz ve saldırgan bir ajan olduğu şeklinde yorumlanır. Normal şartlarda bu olmamalıdır. Bundan dolayı spesifik bir otoimmün hastalığı olan hastalarda endikedir.

Tümör hücrelerinin yüzeylerinde bulunurlar.

Orijinal formlarını korurlar. T lenfositleri (t hücreleri) bunlara bağlanamaz. Dolayısıyla bunlar bağışıklık sistemi tarafından saldırıya uğramaz.

Ekzojen antijen örnekleri

Bakteriler
Polen
Toz

Endojen antijen örnekleri

Virüs
Patojenik mantarlar
Tek hücreli parazitler
Plurikelüler parazitler

Süper antijen örnekleri

Yaygın (yada geleneksel) bir antijenin görünümü ile karşılaşıldığında, ender antijenlerin (potansiyel olarak geleneksel antijenlerden daha zararlı ve tehlikeli) varlığını tespit eden bir tür makromoleküller (T hücreleri olarak adlandırılır) vardır. Bunlar ender rastlanan antijenler, süper antijenler olarak adlandırılır.

Stafilokokal enterotoksinler. Bazı gıdaların zehirlemesiyle oluşur.
Stafilokoksik toksik şok toksinleri. Ek olarak “toksik şok sendromu” denir.
Staphylococcal eksfoliye edici toksinler. Bu “haşlanmış cilt sendromu” adını alır.
Streptokok pirojenik ekzotoksinler.