Menü Kapat

Asperger Sendromu ve Çocuklarda Görülüş Şekilleri

Asperger sendromlu çocuklar çoğu zaman üç ana alanda güçlük çekerler: sosyal etkileşim/sosyal iletişim, hayal gücü ve bilişsel esneklik.Bu teşhis özelliklerinin her biri değişik şekil ve derecelerde olabilir.Asperger sendromlu çocuklar, yaşları için daha erken yaşta olgunlaşabilir; çünkü sözcük dağarcığı gelişmiş olabilir ve yetişkinlerden yada kitaplardan öğrendikleri cümleleri çoğunlukla kullanırlar.Sonuç olarak, kendilerini, özellikle de duygularını ifade etme konusundaki güçlükleri küçümsenebilir.

Asperger sendromlu bazı çocuklar belirli alanlarda ( mesela programlamada) çok iyi yaratıcılık gösterse de yoğun ilgi, esneklik eksikliği gibi nedenlerle zorluklar yaşamaya meyillidir.
Asperger sendromuna çoğunlukla ‘hafif otizm’ denir.Asperger sendromu ile otizm arasındaki fark çok teknik olabilir.En mühim tanı farkı, dilin Asperger sendromlu çocuklar için bir problem oluşturmaması ve öğrenme güçlükleri bulunmamasıdır.

Asperger Sendromuna Ne Sebep Olur?

Asperger sendromunun kesin sebepleri henüz tam olarak anlaşılamamıştır.Araştırmalar, çocuğun otizm spektrumuna sahip olma riskini arttıran genetik bir etkinin olduğunu öne sürüyor.

Asperger Sendromunun Belirtileri Nedir?

Asperger sendromu, otistik spektrum bozukluğu (ASD) olduğundan, belirtiler otizminkine benzer eğilimdedir.
Ebeveynlerin fark ettikleri bazı erken belirtiler vardır. Bunlara çocuğun göz temasından kaçınması, çocuğun değişik iletişim şekli dahildir; buna örnek olarak çocuğun ilgi ve merakını başkalarıyla paylaşmaması, sadece isteklerini söylemesi verilebilir.
Otizm spektrumlu küçük çocuklar da sözlü olmayan iletişimi azaltabilir, işaret yada hareket göstermeyebilir. Bazı anne babalar çocuğun oyunlarının akranlarınınkinden değişik olduğunu, mesela yaratıcılık ve hayal gücünden yoksun olduklarını fark eder, ancak çocuklar bulmacalar yada LEGO gibi daha yapılandırılmış etkinliklerde üstünlük kurabilirler. Asperger sendromundan şüphelenilen birçok çocuk diğer çocuklara katılmakta güçlük çekebilir ve tek başına ya da yetişkinlerle oynamayı tercih edebilir. Asperger sendromlu çocuklar gelişimlerinde gecikme göstermezler ve aslen akranlarından önde birçok beceri geliştirebilirler (mesela, Asperger sendromlu çocuklar gelişmiş dil becerilerine sahip olabilir ve daha erken yaşta okur-yazar olabilirler.)

Bir çocuğun sorunlarını teşhis etmede gecikme yaşanmasının sebebi çoğu zaman, çocukların “büyümeye” devam edeceğini düşünen insanlardan kaynaklanır. Bazı durumlarda, çocuğun sorunları kişiliğiyle, utangaçlık yada yaramaz olma gibi diğer sorunlarla ilişkilendirilir. Asperger sendromlu çocukların zorlukları, otistik çocuklardan çok daha hafif olmasına rağmen, bunların tesiri hafife alınmamalıdır.

Asperger sendromlu çocuklar yanlış anlaşılmaları sebebiyle büyük sıkıntı yaşayabilir. Mesela, çoğu zaman çok hassas olduklarından, iyi niyetle yaptıkları hareketler başkaları tarafından uygunsuz olarak algılanabilir. Asperger sendromlu birçok çocuk üzücü değişiklikleri görür ve her gün neler olacağını anlamalarını ve bilmelerini sağlayacak alışılmış rutinleri tercih eder.

Bu çocukların okulda iş birliği yapmakta zorlandığı görülebilir. Mesela, sınıfta değişik bir yere oturmaları istenince çok endişelenebilirler.Doku duyarlılıkları da sık görülen başka bir sorundur.Görme duyusu, ses, koku, dokunma ve tat duyuları daha yoğun yada daha yetersiz olabilir.

Asperger Sendromunda Teşhis Konulması Neden Önemlidir?

Asperger sendromlu çocuklar çoğu zaman çok parlak ve akademik olarak çok başarılıyken, sosyal sorunları sebebiyle yaramaz ya da kasıtlı olarak böyle davrandığı şeklinde yanlış anlaşılabilir yada algılanabilir.Resmi teşhis, bu tür yanlış anlamaları giderir ve çocuğa yardımcı olması için uygulanabilecek proaktif stratejilerden yararlanabilir.Teşhis değerlendirmesi, bir çocuğun özel gereksinimleri için ekstra destek yada kaynak gereksinimi olup olmadığını açıklığa kavuşturabilir.Asperger sendromunun değerlendirilmesi; çocuk doktorları, pediatrist, psikolog, konuşma ve dil terapistleri yada psikiyatrlar gibi uzmanlar tarafından yapılır.

Asperger Sendromu Nasıl Tedavi Edilir?

Otizm spektrumunda (Asperger sendromu dahil) koşullar için bilinen bir tedavi yoktur. Bununla birlikte, çocuğa kendileri yada ailelerinin yaşam kalitesini etkileyebilecek belirli zorluklarla yardımcı olmak için geliştirilmiş pek çok faydalı yaklaşım ve programlar yapılmıştır.Bazı programlar, Asperger sendromuyla ilişkili birincil zorlukları çözmeye odaklanırlar. Buna, çocuğa uygun toplumsal becerileri (sosyal beceri eğitimi gibi) geliştirmek için yardım etmeyi amaçlayan müdahaleler ya da çocuğa davranıştan daha uygun bir kaynak geliştirme ya da belirli bir toplumsal duruma ilişkin iç görünün geliştirilmesi için özel stratejiler de dahildir. Diğer yaklaşımlar, Asperger sendromu yaşayan çocukların ikinci zorluklarını ortadan kaldırmaya yöneliktir.Mesela, Asperger sendromlu çocuklar zorbalığa uğrama yada sosyal olarak izole edilmeye karşı daha savunmasız olabilir ve bu mühim mevzularda özel yönetim planı gerekli olabilir.

Asperger sendromlu çocuklar durumlarının, destek ihtiyaçlarının, güç ve zorluklarının benzersiz profilleri hakkında daha çok farkındalığa sahip insanlar vasıtasıyla çok etkili bir şekilde desteklenebilir.Bir çocuğa yardımcı olacak bir müdahale diğerine uygun olmayabilir, bundan dolayı anne babalar daima profesyonel rehberlik almalıdır. Ebeveynlerin, otizme karşı bir ‘tedavi’ olduğu iddia edilen herhangi bir muamele konusunda tedbirli davranmaları önerilir.

Kaynakça:
http://www.gosh.nhs.uk/medical-information/aspergers-syndrome

Gönderiye Yorum Yap