Her şey, onları kullanmasını bilenlerin hakkıdır.

İnsanlığın gelişmesinde büyük katkısı olan araç-gereçlerden, beklenen yararın sağlanabilmesi için, onları en iyi kullanmasını bilenler tarafından kullanılmaları gerekir. Ehli tarafından kullanılmayan bu araç gereçler, hiçbir işe yaramaz. Değerleri ortaya çıkmaz. Bununla beraber bu sözü iş için de kullanmak mümkün. Yaptırılacak işleri, o işi iyi bilenlere yaptırmalıyız. O iş konusunda yeterli bilgi ve becerisi olmayan kişiler, yarardan çok zarar verirler. İşin başarısızlıkla sonuçlanmasına neden olabilecekleri gibi, zaman kaybına da yol açarlar.