Menü Kapat

Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esasların Türk Milletine Ne Gibi Yararlar Sağladığını Düşünüyorsunuz? Bu Temel Esaslar Arasında Size Göre En Önemli Olanları Hangileridir? Nedenleri ile Birlikte Söyleyiniz.

Atatürk ilke ve inkılapları, cumhuriyeti kuran ve devam ettiren önemli esaslar olarak bilinmektedir. Kurucu unsurlar arasında yer alan ilke ve inkılaplar doğrultusunda inhiraf olmadan muasır medeniyetler seviyesine çıkılması bakımından korunması gerekli görülmüştür.

Atatürk ilke ve inkılapları anayasal düzlemde korunmakta ve bu esaslar eğitim kanalları yoluyla yeni nesillere de aktarılmaktadır. Böylece cumhuriyeti  kuran unsurların korunması sağlanmak istenmektedir. Mustafa Kemal bu sebeple örnek şahsiyet ve lider olarak kabul edilmektedir.

Gönderiye Yorum Yap