Menü Kapat

Bakara Suresi 177. Ayette Verilen Mesajlar Hakkında Bilgi

Kur’an’ı Kerim’in her ayeti insanlara mesaj verir. Kur’an’ı Kerim’in asıl muhatabı olan Müslümanlar, ayetlere göre hayatlarını şekillendirirler ve böylelikle Allah’ın emrettiği şekilde yaşarlar. 

Kur’an’ı Kerim’in her ayeti insanlara mesaj verir. Kur’an’ı Kerim’in asıl muhatabı olan Müslümanlar, ayetlere göre hayatlarını şekillendirirler ve böylelikle Allah’ın emrettiği şekilde yaşarlar.

Bakara Suresi 177. Ayette verilen mesajlar da Müslümanların dünya hayatlarını düzenlemeleri ve buna mukabil ahiret yurdunda azaba uğramamaları amacı iledir. Ayet-i kerimeye bakalım öncelikler;

kuranı kerim bakara suresi 177. ayet

“İyilik, yüzlerinizi doğu ve batı taraflarına çevirmeniz(den ibaret) değildir. Asıl iyilik, Allah’a, ahiret gününe, meleklere, kitap ve peygamberlere iman edenlerin; mala olan sevgilerine rağmen, onu yakınlara, yetimlere, yoksullara, yolda kalmışa, (ihtiyacından dolayı) isteyene ve (özgürlükleri için) kölelere verenlerin; namazı dosdoğru kılan, zekâtı veren, antlaşma yaptıklarında sözlerini yerine getirenlerin ve zorda, hastalıkta ve savaşın kızıştığı zamanlarda (direnip) sabredenlerin tutum ve davranışlarıdır. İşte bunlar, doğru olanlardır. İşte bunlar, Allah’a karşı gelmekten sakınanların ta kendileridir.” (Bakara Suresi-177)

Bu ayet-i kerimenin en başında “İyilik, yüzlerinizi doğu ve batı taraflarına çevirmeniz(den ibaret) değildir” denmektedir. Burada iki anlam vardır. Birinci manası kıblenin tek yönde olması, ikinci anlamı ise kişinin sadece “ibadet olsun” diye yaptıkları amellerin Allah (c.c) katında herhangi bir değerinin olmadığını açıklamaktır. Nitekim Arapçasında “Birr” şeklinde geçmektedir. “Birr” “ahlak güzelliği” demektir nitekim ahlak güzelliği ile ilgili çok sayıda ayet ve hadis vardır. Buradan anlaşılacağı üzere İslam’ın en önem ve ehemmiyet verdiği konuların başında güzel ahlaklı olmak gelmektedir.

Ayet-i kerimenin devamında; “Asıl iyilik, Allah’a, ahiret gününe, meleklere, kitap ve peygamberlere iman edenlerin; mala olan sevgilerine rağmen, onu yakınlara, yetimlere, yoksullara, yolda kalmışa, (ihtiyacından dolayı) isteyene ve (özgürlükleri için) kölelere verenlerin; namazı dosdoğru kılan, zekâtı veren, antlaşma yaptıklarında sözlerini yerine getirenlerin ve zorda, hastalıkta ve savaşın kızıştığı zamanlarda (direnip) sabredenlerin tutum ve davranışlarıdır. İşte bunlar, doğru olanlardır” denmektedir.

kuranı kerim bakara suresi 177. ayet

Bakara Suresi 177. Ayette verilen mesajlar, sadece ilki ile sınırlı kalmamaktadır. Birinci bölümde “yüzlerin doğu ve batıya çevrilmesinin” asıl iyilik olmadığı vurgulanırken ikinci bölümde ise asıl iyiliğin neler olduğu aktarılmaktadır. İmanın şartları 6’dır. Bunlar;

  • Allah’a iman,
  • Meleklere iman,
  • Kitaplara iman,
  • Peygamberlere iman,
  • Ahiret gününe iman,
  • Kadere, yani hayır ve şerlerin (iyilik ve kötülüklerin) Allahü teâlâdan olduğuna iman etmek.

Bakara Suresi 177. Ayette verilen masaj da tam olarak ikinci bölümde imanın şartlarını anlatmaktadır. İmanın şartlarına ek olarak gerçek manada bir insanın iman etmesi için yapması gereken diğer şeyler de aktarılmaktadır.


Yardımlaşma

Bakara Suresi 177. Ayette verilen mesajın bir bölümü, Müslümanların maddi anlamda birbirlerine yardım etmeleri mesajıdır. Nitekim ayetin aşağıdaki bölümü bunu tam olarak açıklamaktadır.

“Mala olan sevgilerine rağmen onu yakınlara, yetimlere, yoksullara, yolda kalmışa, (ihtiyacından dolayı) isteyene ve (özgürlükleri için) kölelere verenlerin…”


Namazı dosdoğru kılmak

İslam’ın ikinci şartı olan “namaz kılmak” Müslümanların kesin olarak yerine getirmeleri gereken bir ibadettir. Ancak bu ayette verilen mesaj bundan daha farklıdır. “Namazı dosdoğru kılmak” yani insanlardan, toplumdan herhangi bir menfaat beklemeden sadece Allah’ın (c.c) rızasına ulaşmak için kılınan namazdan söz edilmektedir.

kuranı kerim bakara suresi 177. ayet


Zekât vermek

Yine İslam’ın şartlarından biri olan “Zekât vermek” bu ayette verilen mesajlardan bir diğeridir. Kur’an-ı Kerim’de namazdan bahsedilirken hemen arından “zekât” kavramı geçmektedir. Yani bu demektir ki zekât vermek, namazdan sonra gelen en önemli şeydir. Çünkü zekât, Allah’ın (c.c) insana verdiği nimetler karşısında şükür etmektir ve verilen malın bir bölümünü fakir olanlarla paylaşmaktır.


Sözlerin yerine getirilmesi

Hz. Muhammed (s.a.v) bir hadis-i şerifinde “Müslüman, diğer Müslümanların elinden ve dilinden güvende olduğu kimsedir. Mümin de insanların canları ve mallarının güvende olduğu kişidir.” (Tirmizi) buyurmaktadır. Kişinin elinden emin olunması, emanet edilen bir şeye ihanet etmemesi olarak değerlendirilir. Dilinden emin olmak ise kişinin verdiği sözü yerine getirmesi olarak değerlendirilmektedir. Bakara Suresi 177. Ayette verilen bir mesaj da Müslümanların söz verdiklerinde sözlerinde durmaları gerektiğidir.

kuranı kerim bakara suresi 177. ayet


Sabretmek

“Sabır”, İslam’ın Müslümanlara en sık tavsiye ettiği şeylerden biridir. Nitekim Asr Suresi’nde “Ancak iman edenler, salih amel (iyi işler) işleyenler, birbirlerine hakkı tavsiye eden ve sabrı tavsiye edenler bunun dışındadır” denmektedir. Bakara Suresi 177. Ayette verilen son mesaj da sabırdır. “Zorda, hastalıkta ve savaşın kızıştığı zamanlarda (direnip) sabredenlerin…” şeklinde devam eder. Yani bir Müslüman zorda, hastalıkta ve savaşın kızıştığı zamanlarda sabretmekle sorumludur.

Tüm bu mesajları verdikten sonra “İşte bunlar, doğru olanlardır. İşte bunlar, Allah’a karşı gelmekten sakınanların ta kendileridir” denmektedir. Yani yukarıda saymış olduğumuz tüm durumları yerine getiren kişiler, Allah’a karşı gelmekten sakınan kişilerdir.


Önerilen İçerik: Kur’an-ı Kerimde Geçen Peygamber Duaları Hangileridir?

/ DİN

Gönderiye Yorum Yap