Menü Kapat

Başkası Adına Hac Yapmanın Delilleri

Başkası adına hac yapmanın meşru oluşu şu hadislere dayanmaktadır:

EK1

Has’am kabilesinden bir kadın Veda Haccı yılında Resulullah’ın yanına gelerek; “Ey Allah’ın Resulü! Allah’ın hac ibadetini kullarına farz kılan emri babama binek üzerinde duramayacak derecede yaşlı iken ulaştı. Babamın yerine ben hac yapsam, olur mu?” diye sordu; Resülullah “Evet” diye cevap verdi.(Buhârî, Hac, 1; II, 140. Müslim, Hac, 71. bk. Müslim, Hac, 408. II, 974.)

Abdullah ibn Abbas’tan şöyle rivayet edilmiştir:

Cüheyne kabilesinden bir kadın Resulullah’a gelerek şöyle dedi:

– Annem hac yapmayı adadı fakat hac yapamadan öldü. Onun yerine ben hac yapayım mı? Resülullah (s.a.s.) şöyle cevap verdi.

– Evet, onun yerine hac yap. Annenin borcu olsaydı onu ödemez miydin? Allah’a olan borçlarınızı da ödeyin. Çünkü Allah’a olan borç ödemede önceliklidir.”(Buhârî, el-Eymân ve’n-Nüzûr, 30, VII, 232.)

KAYNAK: Diyanet Hac İlmihali, DİB Yayınları, 2013, Ankara

Gönderiye Yorum Yap