Menü Kapat

Büyük Taarruz Adını Alan Savaş, Bölge Olarak Nerede Başlar, Nerede Biter? Başkumandan Olmanın Şartları Hakkında Bilgi Toplayınız.

Sakarya Meydan Muharebesi’nde ciddi bir yenilgi alarak bozguna uğrayan Yunanlılar, Afyon-Eskişehir hattında da yeni bir mukavemet cephesi oluşturmak istediler. Buna karşı meydan muharebesini kazanan ve yüksek moral sahibi olan askerleri komuta eden Mustafa Kemal oldu.

Mustafa Kemal Büyük Taarruz olarak tarihe geçen bu savaşı Eskişehir–Afyon hattında sevk ve idare ederek Yunanlıları bozguna uğrattı ve umutlarını da kırdı. Böylece düşmanlardan temizlediği Anadolu topraklarında barış ve huzur içinde müreffeh yeni bir rejim kurma yolunda cumhuriyeti de ilan etti. Cumhuriyet dönemi inkılaplar dönemi oldu.

Gönderiye Yorum Yap