Menü Kapat

Büyüklerimizden Bir İftar Duası Öğrenip Defterimize Yazalım ve Sınıfta Arkadaşlarımızla Paylaşalım.

Ramazanda en önemli dualardan biri de iftar duasıdır. Yemeğe dua ile başlamak yemeğin anlamı bakımından oldukça önemlidir. Niye yemek yenir, oruç niye tutulur anlamak daha kolay olur.

Allahümme leke sumtu ve bike âmentü ve aleyke tevekkeltü ve alâ rızkıke eftartü ve savme’l-Ğadi min şehri Ramazane neveytü, feğfirlî mâ kaddemtü ve mâ ahhartü

“Allah’ım! Senin için oruç tuttum, sana inandım, sana dayandım, Senin verdiğin rızıkla orucumu açtım. Yarının orucuna da niyet ettim, geçmiş ve gelecek günahlarımı bağışla.” (Ebu Davud, Savm: 22; bk. Buhârî şerhi, Feth’ul-Bâri, C 1, s. 13)

Gönderiye Yorum Yap