Atatürk’ün Tarih Hakkındaki Sözleri

• Büyük devletler kuran atalarımız, büyük ve kapsamlı uygarlıklara da sahip olmuşlardır. Bunu aramak, incelemek, Türklüğe ve dünyaya bildirmek bizler için bir borçtur. • Türk çocuğu soyunu tanıdıkça, daha büyük…

Devamını oku »

Mustafa Kemal’in Askerlik Hayatı

, Harp Okulu’nda ve onu izleyen kurmaylık eğitimi yıllarında, yurt ve dünya sorunları ile yakından ilgilendi. O yıllarda yurdun yönetimi bozuktu. Padişah Abdülhamit, Anayasayı yürürlükten kaldırmış, Meclis’i dağıtmış, yönetimi kendi…

Devamını oku »

Atatürk İlkeleri ve Kısa Açıklamaları

Atatürk ilkeleri, kaynağını Kurtuluş Savaşından ve bu savaşın muzaffer önderi, büyük devlet adamı M. Kemal Atatürk’ün çağdaş, ilerici görüşlerinden alan altı temel düşüncedir: Cumhuriyetçilik, ulusçuluk, halkçılık, devletçilik, laiklik, inkılapçılık (devrimcilik)….

Devamını oku »

Atatürkçülük Nedir?

Atatürkçülük, Kurtuluş Savaşı ile (1919 – 1922) doğmuş, Cumhuriyet döneminde geliştirilmiş; çağdaş bir düzeyde gerçek demokrasiye ulaşmayı amaçlamış bir akımdır. Batılıların «Kemalizm» adını verdikleri, ülkemize özgü bu akım, Atatürk’ün önderliğinde…

Devamını oku »

Atatürk’ün Adalet, Hak, Hukuk Hakkındaki Sözleri

ADALET, HAK, HUKUK • «Zamanın değişmesiyle yargıların değişmesi yadsınamaz» kuralı, adalet politikamızın temel taşıdır. • Hukukta duruma göre davranmak ve boş inançlara bağlanmak, ulusu uyanmaktan alıkoyan en ağır bir karabasandır….

Devamını oku »

Atatürk’ün Ağaç, Orman, Çiçek Hakkındaki Sözleri

• Uygarlığın temelinde ağaç, çiçek ve yeşillik bulunmaktadır. Bunlarsız uygarlığın korunması mümkün (mümkün) değildir. Yeşillikle her şey tamamlanır; gözle görünür bir rahatlama, elle tutulur bir gelişme içine girilir. • Yeşil…

Devamını oku »

Atatürk’ün Aydın, Aydın Olmak Hakkındaki Sözleri

***  Aydınlarımız içinde çok iyi düşünenler vardır. Fakat çoğu zaman şu yanlışımız da vardır ki, inceleme ve araştırmalarımıza yer ve mevzu olarak çok kez kendi ülkemizi, kendi tarihimizi, kendi geleneklerimizi,…

Devamını oku »

Atatürk’ün Ahlak, Erdem Hakkındaki Sözleri

• Çocuklar, her öğretim basamağında, ekonomik alanda yapıcı, etkili ve başarılı olacak biçimde yetiştirilmelidir. Ulusal ahlakımız, uygarlık ilkeleriyle ve özgür düşüncelerle geliştirilmeli, güçlendirilmelidir. Bu çok önemlidir; özellikle uyarırım. Korkuya dayanan…

Devamını oku »

Atatürk’ün Bağımsızlık ve Özgürlük Hakkındaki Sözleri

• Türkiye’nin bağımsızlığı kutsaldır. O, sonsuza dek güven altına alınmış ve korunmuş olmalıdır. • Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin tüm programlarının ilkesi şu iki temeldedir: Tam bağımsızlık, kesinlikle ulusal egemenlik. •…

Devamını oku »

Atatürk’ün Basın-Yayın Hakkındaki Sözleri

• Basın ulusun genel sesidir. Bir ulusu aydınlatma ve doğru yolu göstermede, bir ulusa gereksinim duyduğu düşünceyi vermede, özetle bir ulusun mutluluk amacı olan ortak yönde yürümesini sağlamada, basın başlı…

Devamını oku »